Внедрение и адаптация типового решения "Управление торговлей для Украины"

Внедрение и адаптация типового решения "Управление торговлей для Украины"

Основна мета даного курсу – відпрацювання практичних навичок розв'язання задач, що виникають в процесі експлуатації або впровадження прикладного рішення, навичок коректного конфігурування та програмування для реалізації додаткового функціоналу прикладного рішення "1С:Управління торгівлею 8 для України".

Фактично підготовка фахівців по даному курсу переслідує кілька завдань, що взаємно переплітаються: 

 • навчити розбиратися в програмних механізмах типового рішення: читати «чужий» код, аналізувати закладені в них ідеї та прийоми
 • навчити приймати рішення, що дозволяють досягти бажаного Замовником за рахунок мінімальних змін типового рішення
 • відпрацювати шляхи досконального вивчення і усвідомлення закладених в типовому рішенні можливостей і постійної підготовки робочих матеріалів впровадження (презентацій і контрольних прикладів-завдань для користувачів)
Тривалість курсу: 32 академічні години. 

Для практичного освоєння прикладних рішень рекомендуємо програмний продукт "1С:Підприємство 8. Комплект фахівця з розробки і впровадження" (конфігурації + література), особливо у випадках виконання спеціалістами роботи на дому. Продукт може придбати або фахівць особисто або організація, в якій він працює. Комплект призначений для фахівців IT-служб підприємств, які оплатили навчання в ЦСО або в 1С-Навчальних центрах. В обох випадках продукт реєструється на спеціаліста. 

Зміст курсу: 

 • Вступ
  • Структура курсу
  • Постановка задачі
 • Структурне програмування
  • Зміна структури «ЖИВИХ» об'єктів
  • Створення нових об'єктів метаданих реалізація схеми закріплення «ОДИН ДО БАГАТЬОХ»
  • Просте проведення документів. Конструктор рухів
 • Робота з формою
  • Діалог. Робота з табличними полями «ЖИВИХ» документів типової конфігурації
  • Робота з текстом програмного коду в типових конфігураціях. Читання. Функціональна клавіша «F12»
  • Робота з текстом програмного коду в типових конфігураціях. Синтакс – помічник
  • Побудова зовнішнього вигляду табличного поля під користувача
  • Робота з друкованими формами. Друк вбудованими засобами будь якої табличної частини
  • Робота з друкованими формами. Формування нових друкарських форм конструктором. Редагування друкованих форм
  • Конструювання програмних дій. Дослідження властивостей об'єктів за допомогою відладчика
  • Конструювання програмних дій. Дослідження методів об'єктів з допомогою синтакс-помічника
  • Робота з типовими процедурами формування друкованих форм у системі «1С:Управління торгівлею для України»
  • Робота із запитами
  • Алгоритм безпомилкової побудови запиту. План запиту
  • Реалізація запиту за планом. Консоль звітів
  • Поради щодо створення текстів запитів
  • Читання запитів
  • Читання «КУСОЧКОВИХ» текстів запитів
  • Додавання готового запиту в текст процедур модуля
  • Додавання додаткових зовнішніх друкованих форм
 • Універсальні технології та основні механізми типового рішення
  • Проведення документів в типових конфігураціях
  • Робота з універсальними звітами
  • Організація партіонного обліку
 • Допоміжні механізми і технології
  • Реалізація системи попереджень
 • Стратегія впровадження програми "1С:Управління торгівлею для України"
  • Область використання конфігурації "1С:Управління торгівлею для України "
  • Впровадження окремих підсистем обліку та управління
 • Майстер адаптації
 • Висновок