Управленческий учет и планирование в прикладном решении "Управління торговим підприємством"

Управленческий учет и планирование в прикладном решении "Управління торговим підприємством"

Дата/Час ЦСО Телефон  
Київ 03-17 травня
14:00-18:00
( вт чт пт ср пн )
REARDEN GROUP (EBS) +38 (044) 292-2662 Подати заяву
Київ 14-25 лютого
09:00-13:00
( вт чт пт ср пн )
REARDEN GROUP (EBS) +38 (044) 292-2662 Подати заяву
Київ 31-18 січня
15:00-18:00
( пт ср пн )
СОФТКОМ груп +38 (044) 501-4150 Подати заяву
Київ 16-29 грудня
14:00-18:00
( вт чт пт ср пн )
REARDEN GROUP (EBS) +38 (044) 292-2662 Подати заяву
Київ 01-12 листопада
09:00-13:00
( вт чт пт ср пн )
REARDEN GROUP (EBS) +38 (044) 292-2662 Подати заяву
Київ 17-07 травня
10:00-13:00
( пт ср пн )
СОФТКОМ груп +38 (044) 501-4150 Подати заяву
Київ 23-12 березня
17:00-20:00
( пт ср пн )
СОФТКОМ груп +38 (044) 501-4150 Подати заяву
Київ 01-22 лютого
10:00-13:00
( пт ср пн )
СОФТКОМ груп +38 (044) 501-4150 Подати заяву
Київ 07-28 грудня
17:00-20:00
( ср пн )
СОФТКОМ груп +38 (044) 501-4150 Подати заяву
Київ 12-02 жовтня
15:00-18:00
( пт ср пн )
СОФТКОМ груп +38 (044) 501-4150 Подати заяву
Київ 01 вересня
09:00-12:00
( вт чт )
СОФТКОМ груп +38 (044) 501-4150 Подати заяву
Київ 16 липня
15:00-18:00
( вт чт )
СОФТКОМ груп +38 (044) 501-4150 Подати заяву
Київ 25-16 листопада
17:00-20:00
( вт чт )
СОФТКОМ груп +38 (044) 501-4150 Подати заяву
Київ 16-27 грудня
14:00-18:00
( вт чт пт ср пн )
Впроваджувальний центр CONTO +38 (044) 499-2955 Подати заяву
Київ 21-01 жовтня
14:00-18:00
( вт чт пт ср пн )
Впроваджувальний центр CONTO +38 (044) 499-2955 Подати заяву
Київ 28-18 серпня
09:00-12:00
( пт ср пн )
СОФТКОМ груп +38 (044) 501-4150 Подати заяву
Київ 07-30 жовтня
10:00-13:00
( пт ср пн )
СОФТКОМ груп +38 (044) 501-4150 Подати заяву
Київ 07-11 лютого
10:00-17:00
ІНТЕГРА (044) 490-2650 Подати заяву
Київ 28-18 січня
09:30-12:30
( пт ср пн )
Подати заяву
Київ 31-21 жовтня
15:00-18:00
( пт ср пн )
Подати заяву
Для перегляду більш пізніх дат розкладу - використовуйте смугу прокрутки праворуч >>>>

Повний розклад курсу


Курс разрахований на спеціалістів, які: 

 • володіють інформаційними технологіями на рівні досвідченого користувача персонального комп'ютера
 • володіють знаннями в предметній області обліку і планування торгових операцій, організації документообігу господарської діяльності підприємства
 • мають знання та володіють навичками роботи з типовими рішеннями на базі платформи "1С:Підприємство 8"

Цілями навчання є: 

 • вивчення головних функціональних можливостей типової конфігурації "Управління торговим підприємством для України"
 • набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів і підсистем типової конфігурації "Управління торговим підприємством для України"
 • набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів і особливостей використання типової конфігурації "Управління торговим підприємством для України 8" як інструменту для вирішення наступних завдань: 
  • відображення в інформаційній системі господарських операцій 
  • оформлення власних і реєстрації отриманих первинних документів 
  • аналізу облікової і управлінської інформації, накопиченої в інформаційній базі 
 • набуття і закріплення базових навичок роботи з функціоналом типової конфігурації "Управління торговим підприємством для України"

В результаті проходження навчання слухачі повинні:

 • впевнено оволодіти інструментарієм типової конфігурації
 • знати і вміти застосовувати на практиці методику відображення в типовій конфігурації стандартних господарських операцій
 • вміти контролювати стан критично важливих розділів обліку
 • виправляти помилки користувачів в інформаційній базі
 • впевнено володіти функціоналом прикладного рішення

Тривалість курсу: 40 академічних годин. 

Зміст курсу: 

 • Вступ 
 • Концепція прикладного рішення 
  • Загальносистемні механізми і принципи 
  • Види обліку 
  • Підприємство 
  • Користувачі 
  • Інтерфейси 
  • Налаштування системи 
  • Документообіг 
  • Хронологічні механізми 
  • Початок роботи 
 • Облік запасів 
  • Концепція підсистеми 
  • Принципи обліку товарно-матеріальних цінностей 
  • Нормативно-довідкова інформація 
  • Загальні механізми товарних документів 
  • Ціноутворення 
  • Закупівля товарно-матеріальних цінностей 
  • Продаж товарно-матеріальних цінностей 
  • Складський облік товарно-матеріальних цінностей 
  • Облік поворотної тари 
  • Комісійна торгівля 
  • Роздрібна торгівля 
  • Звітність підсистеми 
 • Управління взаєморозрахунками з контрагентами 
  • Основні принципи обліку взаєморозрахунків 
  • Основна нормативно-довідкова інформація 
  • Відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами 
  • Звітність підсистеми 
 • Облік грошових коштів. Облік операцій в іноземній валюті 
  • Концепція підсистеми 
  • Принципи і механізми реалізації 
  • Облік рухів безготівкових грошових коштів 
  • Облік рухів готівкових грошових коштів 
  • Облік операцій в іноземній валюті 
  • Звітність підсистеми 
 • Облік взаєморозрахунків з підзвітними особами 
  • Принципи обліку 
  • Відображення господарських операцій 
 • Облік необоротних активів 
  • Концепція підсистеми 
  • Підсистема "Основні кошти" 
  • Підсистема "Малоцінні активи" 
  • Підсистема "Нематеріальні активи" 
 • Облік доходів та витрат 
  • Принципи обліку доходів 
  • Принципи обліку витрат 
  • Процеси і господарські операції 
  • Облік витрат на оплату праці 
  • Звітність за витратами 
 • Облік виробничої діяльності 
  • Концепція підсистеми 
  • Відображення господарських операцій з обліку виробничої діяльності 
  • Звітність підсистеми 
 • Управління товарними замовленнями 
  • Концепція підсистеми 
  • Загальні принципи 
  • Основні операції з замовленнями покупців 
  • Основні операції з замовленнями постачальників 
  • Резервування та розміщення товарів 
  • Облік внутрішніх замовлень 
  • Інші операції з замовленнями 
  • Звітність підсистеми 
 • Оперативне планування рухів грошових коштів 
  • Концепція підсистеми 
  • Планування надходжень грошових коштів 
  • Планування виплат грошових коштів. Забезпечення заявок 
  • Звітність підсистеми 
 • Об'ємне планування продажів і закупівель 
  • Концепція підсистеми 
  • Основні елементи підсистеми 
  • Процес планування 
  • Фіксація періодів планування 
  • Звітність підсистеми 
 • Об'ємно-календарне планування закупівель 
  • Основні принципи 
  • Формування потреб у товарах 
  • Задоволення потреб 
  • Планування закупівель за "точкою замовлення" 
 • Управління відносинами з покупцями і постачальниками 
  • Концепція підсистеми 
  • Управління контактами 
  • Управління відносинами з покупцями 
  • Аналіз роботи менеджерів 
  • Управління відносинами з постачальниками 
 • Аналіз господарської діяльності торгового підприємства 
  • Аналітична звітність по закупівлях і продажах 
  • Зведена звітність 
 • Сервісні механізми 
  • Пошук даних 
  • Групова обробка довідників і документів 
  • Пошук і заміна елементів довідників, що повторюються 
  • Універсальний журнал документів 
  • Зовнішні обробки 
 • Основний практикум 
 • Додатковий практикум 
 • Тренінг