Підготовка викладачів

Підготовка викладачів

Підготовка викладачів сертифікованих курсів проводиться в 2 етапи

1 етап - придбання та самостійне вивчення комплекту методичних матеріалів сертифікованого курсу. Час на вивчення матеріалів курсу не регламентується.

Придбати комплект методичних матеріалів викладача сертифікованого курсу можна у регіональних дистриб'юторів.

Курси з прикладних рішень "1С:Підприємство 8": 
 • Комплект методичних матеріалів для викладача ЦСН з курсу "Використання прикладного рішення "Бухгалтерія 8 для України"
 • Комплект методичних матеріалів для викладача ЦСН з курсу "Управління Торгівлею 8 для України"
 • Комплект методичних матеріалів для викладача ЦСН з курсу "Зарплата і управління персоналом 8 для України"
 • Комплект методичних матеріалів для викладача ЦСН за курсом "Ведення бухгалтерського і податкового обліку в прикладному рішенні "Управління виробничим підприємством 8 для України"
 • Комплект методичних матеріалів для викладача ЦСН за курсом "Оперативне управління в малому бізнесі з використанням програми "Управління невеликою фірмою 8 для України"
 • Комплект методичних матеріалів для викладача ЦСН з курсу "Професійна робота в програмі "Документообіг 8"
Курси по платформі "1С:Підприємство 8":
 • Комплект методичних матеріалів для викладача ЦСН за курсом "Введення в конфігурування в системі "1С:Підприємство 8". Основні об'єкти"
 • Комплект методичних матеріалів для викладача ЦСН за курсом "Конфігурування в системі "1С:Підприємство 8". Рішення оперативних завдань"
 • Комплект методичних матеріалів для викладача ЦСН за курсом "Конфігурування в системі "1С:Підприємство 8". Рішення бухгалтерських завдань"
 • Комплект методичних матеріалів для викладача ЦСН за курсом "Конфігурування в системі "1С:Підприємство 8". Рішення розрахункових задач"
 • Комплект методичних матеріалів для викладача ЦСН з курсу "Засоби інтеграції та обмін даними в системі "1С:Підприємство 8"
 • Комплект методичних матеріалів для викладача ЦСН з курсу "Використання запитів в системі "1С:Підприємство 8"
2 етап – проходження обов'язкового тренінгу викладача сертифікованого курсу і складання іспиту. Проходження методичних тренінгів можливо тільки для партнерів, що мають договір ЦСН.

Методичні тренінги викладачів проводяться в очному та дистанційному форматі. 
Успішна здача іспиту на право викладання за основним курсом відкриває доступ до ще кількох курсів (при купівлі методичних матеріалів для викладача).

Використання прикладного рішення "Бухгалтерія 8 для України":
 • Використання прикладного рішення "Бухгалтерія 8 для України"
 • Перші кроки в "Бухгалтерія 8 для України"
 • Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні "Управління торговим підприємством 8 для України"
 • Використання сервісу здачі електронної звітності в облікових рішень на платформі "1С:Підприємство 8"
Використання прикладного рішення "Управління торгівлею 8 для України":
 • Використання прикладного рішення "Управління торгівлею 8 для України"
 • Управлінський облік і планування в прикладному рішенні "Управління торговим підприємством 8 для України"
 • Практичне застосування CRM для управління взаєминами з клієнтами
 • Використання прикладного рішення "Роздріб 8"
 • "Керуючий. Управлінський облік"
Введення в конфігурування в системі "1С:Підприємство 8. Основні об'єкти":
 • Робота з формами в "1С:Підприємстві 8.3" інтерфейс "Таксі"
 • Система компонування даних - налаштування звітів користувачами "1С:Підприємство"
 • "1С:Підприємство 8": перші кроки"
 • "Ази програмування в системі "1С:Підприємство 8"
 • Введення в конфігурування в системі "1С:Підприємство 8". Основні об'єкти
 • "1С:Підприємство 8". Нові можливості (Керовані прикладні програми)
 • Адміністрування системи "1С:Підприємство 8"
Шкільні курси доступні для ЦСН при купівлі методичних матеріалів для викладача:
 • Основи програмування на мові Java для школярів
 • Основи програмування в системі "1С:Підприємство 8" для школярів
  Програмування під операційну систему Android для школярів
 • Алгоритми. Олімпіадний програмування для школярів
 • Системне адміністрування для школярів
 • Управління розробкою програмних продуктів
Коли в одному ЦСН викладачі складають 4 іспити з програмування:
 • Введення в конфігурування в системі "1С:Підприємство 8". Основні об'єкти
 • Конфігурування в системі "1С:Підприємство 8. Рішення бухгалтерських завдань
 • "Конфігурування в системі" 1С:Підприємство 8. Рішення розрахункових задач"
 • "Конфігурування в системі "1С:Підприємство 8. Рішення оперативних завдань"
то отримують доступ до комплексного курсу з програмування:
Комплексний курс "Конфігурування в системі "1С:Підприємство 8"

Очні тренінги

Очні тренінги проводяться за регулярним розкладом в офіційному навчальному центрі з "1С:Підприємства", авторами сертифікованих курсів.

До тренінгу допускаються викладачі за умови наявності сертифіката Професіонал (з тієї компоненті по якій він буде надалі читати курс) і вивченого комплекту методичних матеріалів для викладача.
Основна увага в процесі навчання викладачів на тренінгу приділяється методичним аспектам побудови навчального курсу, особливостям його проведення і систематизації знань матеріалів курсу викладачами.
Однозначно передбачається, що перший етап - придбання та самостійне вивчення комплекту методичних матеріалів з виконанням практичних завдань курсу - виконаний заздалегідь.
Саме тому тренінг більше звернений на методичну роботу, і, по суті, є етапом доведення і остаточної підготовки з наступних питань:
1. Донесення цілі, ідеї і канви курсу;
2. Подача матеріалу в різних умовах;
 • Для "сильної" групи
 • Для "слабкої" групи
3. Передача технологій та прийомів викладання;
 • Як забезпечити увагу аудиторії протягом усього курсу
 • Як проводити курс в умовах неоднорідності груп («зубри і початківці»)
 • Як розподіляти час на проходження тем
 • Як забезпечити засвоєння найбільш важливих моментів
 • Провокаційні запитання
 • Провокаційні відповіді
 • Демонстрація ефективних рішень
Крім того, очне спілкування з автором курсу допомагає на місці і швидко прояснювати виникаючі питання, як за способом подачі матеріалу курсу, так і за його змістом.
Відразу після проходження методичної частини тренінгу - здається сертифікаційний іспит викладача на право проведення курсу навчання

Дистанційні тренінги
Дистанційний тренінг дозволяє повноцінно підготуватися до іспиту на право викладання обраного курсу без відриву від навчального чи виробничого процесу.
До тренінгу не допускаються викладачі, якщо у них немає сертифіката Професіонал з тієї компоненти по якій він буде надалі читати курс.
Для проходження тренінгу в дистанційному форматі необхідно придбати методичний посібник дистанційного тренінгу.

В даний час партнери з України можуть замовити через дистриб'юторів наступні посібники:
 • Матеріали для підготовки до іспиту на право викладання курсу "Можливості прикладного рішення" 1С:Документообіг 8 "для організації електронного документообігу"
 • Матеріали для підготовки до іспиту на право викладання курсу "Введення в конфігурацію в системі" 1С:Підприємство 8 ". Основні об'єкти. Версія 8.3
 • Матеріали для підготовки до іспиту на право викладання курсу "Конфігурування в системі "1С:Підприємство 8". Рішення оперативних завдань. Версія 8.3
 • Матеріали для підготовки до іспиту на право викладання курсу "Конфігурування в системі "1С:Підприємство 8". Рішення бухгалтерських завдань. Версія 8.3
 • Матеріали для підготовки до іспиту на право викладання курсу "Конфігурування в системі "1С:Підприємство 8". Рішення розрахункових завдань. Версія 8.3
 • Матеріали для підготовки до іспиту на право викладання курсу "Засоби інтеграції та обміну даними в системі "1С:Підприємство 8"
 • Матеріали для підготовки до іспиту на право викладання курсу "Використання запитів в системі "1С:підприємство 8"
Слід звернути особливу увагу, що методичний посібник дистанційного тренінгу доповнює комплект методичних матеріалів для слухачів з відповідного сертифікованого курсу, але не замінює його. Передбачається, що в процесі тренінгу кандидат на звання сертифікованого викладача опрацьовує і методику для слухача, і методику для викладача відповідного сертифікованого курсу (обидві методики входять в комплект методичних матеріалів за сертифікованим курсом).

При розробці дистанційних тренінгів методичні посібники створювалися з урахуванням того, що при дистанційній формі навчання відсутній безпосередній "живий" контакт слухача і ведучого тренінг викладача. У посібнику, що входить до комплекту кожного дистанційного тренінгу, розглядається загальна схема взаємодії з партнерами ЦСН, аналізується роль кожного учасника цього процесу, формулюються основні завдання, які покликані вирішувати викладачі, пояснюється значення їх сертифікації. Методичні посібники дистанційних тренінгів викладені яскравою живою мовою, що формує у викладача настрій на участь в загальному великому проекті ЦСН. На додачу, посібник містить стислий огляд наявної методичної літератури, яка дозволить викладачам, які віддають перевагу самостійному освоєнню матеріалу, швидко і всебічно заглибитися в досліджуваний предмет.
Технологія дистанційного тренінгу передбачає проходження наступних етапів:
 1. Отримання нових знань. Кожен розділ методичного матеріалу для слухачів сертифікованого курсу містить теоретичні матеріали, необхідні для осмисленого виконання практичних завдань. По мірі зміни законодавчої бази, а також нормативних документів, розділ оновлюється. 
 2. Виконання практичних завдань. Це ключовий етап проходження нашого курсу. Курс має строго практичну спрямованість, тому виконанню практичних завдань приділяється особлива увага. Практикуми, представлені в методичному посібнику, нагадують покрокову інструкцію (схему виконання завдання). Розбір питань, які викликають у Вас складнощі в освоєнні. 
 3. Виконання самостійної роботи. Цей етап необхідний для відпрацювання і закріплення отриманих навичок. У кожній темі курсу представлені завдання для самостійного виконання. 
 4. Контроль результатів викладачем. Викладач проводить контроль виконання самостійної роботи. Якщо допущені якісь недоліки, то будуть дані рекомендації щодо їх усунення. Контроль обсягу освоєння необхідних матеріалів. 
 5. Необмежені консультації з викладачем. Даною послугою можна скористатися, якщо при виконанні завдань виникли труднощі. Коли Ви стаєте слухачем дистанційного курсу, Вам призначається особистий викладач-консультант, з якими Ви будете спілкуватися електронною поштою. Дистанційний формат тренінгу полягає у видачі рекомендацій до вивчення матеріалів по певній схемі (в рамках даного посібника) і обов'язковому спілкуванні з автором курсу електронною поштою. 
При дистанційному проходженні методичного тренінгу іспит на право викладання сертифікованого курсу здається окремо від тренінгу в навчальному центрі в Києві. Заявку на іспит можна подати за електронною адресою training@unionba.com.ua.
 
Бажаємо успіхів у навчанні та здачі іспиту на право проведення сертифікованого курсу навчання!