Що дає сертифікація

Що дає сертифікація

Користувачу

 • Офіційне підтвердження високої кваліфікації, досвіду і навичок роботи з найбільш масовими програмами автоматизації управління та обліку.
 • Переваги при просуванні по службі або прийомі на роботу.
 • Повага і довіра керівництва і співробітників.
 • Впевненість у своїх знаннях і здібностях.

Підприємству

 • Об'єктивні критерії оцінки професійних здібностей при прийомі співробітників на роботу, просуванні їх по службі або заохочення.
 • Зменшення витрат часу і коштів на навчання і підготовку співробітників бухгалтерії і торгових служб.
 • Підвищення якості роботи підприємства, мінімізацію ризиків і проблем.

Сертифікат "Професіонал" підтверджує, що його власник володіє знаннями і навичками, що дозволяють:

 • Встановити і підготувати до роботи програмний продукт лінійки "1С:Підприємство".
 • Підвищити ефективність управління підприємством в цілому, його бухгалтерії, кадрової служби і торгових відділів, оперативність та якість ведення обліку за рахунок використання всього спектру можливостей програм автоматизації.
 • Уникнути помилок у роботі з бухгалтерською, фінансової, торгово-складською інформацією, скоротити час на підготовку внутрішньої і зовнішньої звітності.
 • Самостійно налаштувати програму при змінах в законодавстві або в методиці ведення обліку.
 • Звести до мінімуму час простою системи і скоротити загальні витрати на її підтримку.
 • Адмініструвати систему, забезпечити збереження даних, не допускати несанкціонованого доступу до даних.
 • Організувати інформаційну взаємодію з іншими підрозділами, що використовують компоненти програм лінійки "1С:Підприємство", забезпечити оперативне проходження інформації.