Спеціаліст - іспит з конфігурування/налаштування програм

Спеціаліст - іспит з конфігурування/налаштування програм

Атестація партнерів "Спеціаліст" проводиться з 1994 року. 

Іспит проводиться з метою перевірки відповідності рівня підготовки програмістів і консультантів загальновизнаним вимогам до фахівців. 

Формат "Спеціаліст з конфігурування прикладного рішення" - перевіряється розуміння методичних принципів побудови і технології функціонування конфігурації, навички практичної реалізації користувальницьких задач, практичні навички конфігурації в середовищі "1С:Підприємство 8" для розвитку існуючого або додавання нового функціоналу прикладного рішення. На іспиті необхідно грамотно створити конфігурацію, що вирішує специфічні завдання обліку, використовуючи всі доступні засоби конфігурування. 

Формат "Спеціаліст-консультант з впровадження прикладного рішення" - перевіряється розуміння реалізованого функціоналу, методичних принципів побудови і технології функціонування прикладного рішення, а також вміння показати, як потреби замовника вирішуються засобами прикладного рішення. На іспиті необхідно продемонструвати методику використання типового прикладного рішення і запропонувати варіанти його адаптації з урахуванням специфіки і потреб підприємства. 

В даний час проводяться атестації "Спеціаліст": 

  • з конфігурування платформи "1С:Підприємство 8";
  • з конфігурування і впровадження бухгалтерської підсистеми в прикладних рішеннях "1С:Підприємство 8";
  • з конфігурування торгових рішень в системі програм "1С:Підприємство 8";
  • з конфігурування підсистем розрахунку зарплати і управління персоналом в прикладних рішеннях "1С:Підприємство 8";
  • з методології підсистеми "Управління виробництвом" в прикладних рішеннях на платформі "1С:Підприємство 8".

В даний час проводяться атестації "Спеціаліст-консультант":

  • з впровадження прикладного рішення "Бухгалтерія";
  • з впровадження прикладного рішення "Управління торгівлею";
  • з впровадження прикладного рішення "Зарплата і управління персоналом".
Іспит проходить у формі вирішення практичного завдання. Тривалість від 3-х до 5-ти годин.