Новини

Про запуск сервісу 1С:ІТС "Консультації аудитора"

З жовтня 2016 року спільно з консалтинговою компанією "НАРМС" запускається новий сервіс 1С:ІТС "Консультації аудитора", який дозволить ліцензійним користувачам програмних продуктів "1С:Підприємство" отримувати персональні письмові консультації від експертів та аудиторів з питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку.

Приймаються до розгляду запитання за такими темами:

 • бухгалтерський облік:
 • відображення в обліку конкретних господарських операцій;
 • правила заповнення бухгалтерських (в тому числі первинних) документів;
 • правила заповнення та подання бухгалтерської звітності.
 • податковий облік:
 • визначення бази оподаткування податків і зборів;
 • порядок сплати податків і зборів;
 • правила заповнення та подання податкової звітності.
 • єдиний соціальний внесок;
 • виправлення помилок, відповідальність і санкції у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування;
 • оплата праці та трудові відносини, кадрові питання;
 • соціальне страхування;
 • РРО, каса та безготівкові розрахунки;
 • бюджет;
 • зовнішньоекономічна діяльність;
 • приватне підприємництво.

Користувачі, які уклали договір 1С:ІТС ПРОФ на 12 місяців або пільговий договір 1С:ІТС ПРОФ на 12 місяців (за схемою 8+4) мають можливість отримати одну безкоштовну консультацію в рамках сервісу "Консультації аудитора" протягом терміну дії договору. Невикористана безкоштовна консультація не переноситься на наступний період.

У разі необхідності додаткових (другої та наступних) консультацій аудитора, користувачі, які уклали зазначені вище договори 1С:ІТС ПРОФ, а також будь-які інші користувачі ліцензійних продуктів "1С:Підприємство", що зареєстрували свій програмний продукт у правовласника, мають можливість придбати (докупити) необхідну кількість консультацій аудитора. Вартість однієї додаткової консультації наведена нижче. Для придбання слід звернутися до партнерів 1С:Франчайзі.

Код

Найменування

Рекоменд. роздрібна ціна, 
грн. з ПДВ 20%

2900001748407

Інформаційно-консультаційна послуга "Консультація аудитора"

450

З розвитком сервісу можлива зміна умов його надання. Актуальна інформація про умови надання сервісу 1С:ІТС "Консультації аудитора" наведена на Порталі 1С:ІТС https://portal.1c.eu/.

ЯК ЗАДАТИ ЗАПИТАННЯ АУДИТОРУ

Надіслати запитання можна:

 • за допомогою web-форми з Особистого кабінету користувача на сайті its.1c.ua (http://its.1c.ua/personal/#ask_question),
 • або з поштового клієнта на адресу електронної пошти answ_audit@1c.ua.

Як правильно задати запитання?

 1. Вкажіть назву та організаційно-правову форму компанії.
 2. Вкажіть реєстраційний номер програми "1С:Підприємство" (якщо запитання задається в рамках безкоштовної консультації, то на вказаний номер має бути оформлено договір 1С:ІТС ПРОФ на 12 місяців (платний або пільговий за схемою 8+4)).
 3. Опишіть господарську ситуацію, яка викликала запитання: сформулюйте умови, за яких вона виникла, визначте дії, які були вчинені, вкажіть всі особливості, які можуть вплинути на відповідь (режим оподаткування, період здійснення операції і т.д.).
 4. Чітко та грамотно формулюйте свої думки.
 5. Кожне питання має надсилатися окремим листом. У разі отримання листа, який буде містити кілька запитань, не пов'язаних між собою, буде відправлена відповідь про неприйняття до розгляду звернення, яке містить кілька запитань. Таким чином, необхідно визначиться з найбільш важливим запитанням, і направити його аудитору.
 6. За кожним запитанням можна задавати не більше одного уточнюючого запитання. У разі надання аудитором відповіді на уточнююче запитання, консультація вважається завершеною. У разі виникнення додаткових питань користувачі можуть придбати (докупити) необхідну кількість консультацій аудитора.

Правильно поставлене запитання виключає необхідність направлення уточнень, що прискорює процес підготовки консультації і дозволяє дати максимально точну відповідь.

Не будуть прийняті до розгляду запитання:

 • які носять комплексний характер з необхідністю моделювання ряду ситуацій та вимагають широкого розкриття теми;
 • з організації та оптимізації бізнесу;
 • з оптимізації оподаткування і вибору організаційно-правової форми та режиму оподаткування;
 • пов'язані з оцінкою ризиків;
 • що стосуються правовідносин, які регулюються іноземним, регіональним і місцевим законодавством;
 • зі складання та оцінки юридично значущих документів (договорів, актів, претензій, позовів, наказів, інструкцій і т.д.);
 • щодо заповнення форм звітності на підставі наведених даних клієнта;
 • з оцінки проведених певним чином господарських операцій;
 • із ситуацій, що потребують детального аналізу документів суб'єктів господарювання;
 • які носять особистий характер і не пов'язані з діяльністю суб'єктів господарювання;
 • сформульовані некоректно (зміст запитання не дає змоги відповісти на нього коректно);
 • з відображення господарських операцій у конфігураціях "1С:Підприємства"*.

* У разі надходження в одному листі запитань щодо ведення обліку та порядку відображення у конфігурації "1С:Підприємства", відповідь буде надано тільки на запитання щодо ведення обліку. Для уточнення порядку відображення господарської операції у типових конфігураціях "1С:Підприємства", після отримання відповіді аудитора, слід звернутися до Служби технічної підтримки користувачів з 1С:Підприємства.

Термін відповідей

Зазвичай, підготовка відповіді на питання займає 7 робочих днів з моменту отримання остаточно сформульованого запитання.

День отримання запитання і день відправлення відповіді в цей термін не включаються.

Звертаємо вашу увагу, що одночасно від одного користувача приймається в роботу тільки одне запитання. Наступне запитання користувач може надіслати після отримання відповіді на попереднє запитання.

Форма відповіді

Відповіді надаються тільки на запитання, що стосуються господарської діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця, що їх задає.

Відповідь на кожне запитання надається у письмовій формі, не передбачає розгорнутого аудиторського висновку, відображає думку фахівців і носить консультаційно-рекомендаційний характер. Рішення про застосування рекомендацій у господарській діяльності приймає безпосередньо одержувач консультації. Аудиторська компанія "НАРМС" і партнер, який надав доступ до сервісу "Консультації аудитора", не несуть юридичної та матеріальної відповідальності за результати застосування консультації у господарській діяльності користувача. Користувач, який задав питання, не має права надавати отриману відповідь або будь-яку його частину третім особам або використовувати її своїй діяльності іншим чином, крім вирішення ситуацій, що виникають під час своєї господарської діяльності.

Відповіді надсилаються електронною поштою, на адресу з якої було отримано запитання.

Запитання і відповіді, розглянуті в рамках сервісу "Консультації аудитора" можуть бути використані у консультаційних матеріалах без узгодження з користувачами.

Інформація із заданих запитань (кількість і зміст) може бути передана партнеру 1С:Франчайзі, з яким у особи, яка поставила запитання, укладено договір супроводу.


Повернення до списку