Новини

Сертифікація "1С:Професіонал" на знання програмного продукту "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія для України" (ред. 2.0)

Шановні колеги!

Повідомляємо, що з 01 травня 2017 року тестування "1С:Професіонал" на знання програмного продукту "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія 8 для України" буде проводитися за оновленим комплектом питань іспиту.

Перездача тестів, виданих до 01 травня 2017 року, не вимагається, видані сертифікати залишаються дійсними.

Звертаємо увагу керівників партнерських фірм на необхідність спланувати дати атестації співробітників з тим, щоб уникнути ситуації, коли співробітник готується до сертифікації за попередньою редакцією, а тест отримує за новою редакцією комплекту питань. Для запобігання таким випадкам передбачена можливість здачі як по новій редакції, так і по тестах попередньої редакції до 01 червня 2017 року.

Сертифікація дозволяє фахівцю, здатному грамотно і ефективно застосовувати прикладне рішення при вирішенні завдань, отримати офіційне підтвердження своєї кваліфікації. Сертифікат дає фахівцеві переваги при пошуку роботи і просуванню по службі, а керівнику підприємства - критерій оцінки знань співробітників.

Сертифікаційні іспити "1С:Професіонал" приймаються авторизованими центрами сертифікації (АЦС). Список Центрів сертифікації розміщений на сайті: http://1c.ua/firm1c/prof/acs-list.php.

До уваги керівників партнерських компаній: процедура здачі тестування "1С:Професіонал" для співробітників 1С:Франчайзі опублікована в Додатку №1.

Іспит "1С:Професіонал" здається на комп'ютері. Індивідуальне завдання складається з 14 питань з різних тем і аспектів використання програми. Для кожного питання пропонуються кілька варіантів відповідей, з яких необхідно вибрати найбільш повний і правильний. Встановлюється загальне обмеження за часом для відповіді на всі питання, що складає 30 хвилин. При цьому час відповіді на кожне окреме питання не обмежується. Результат екзамену оцінюється за двобальною шкалою "Здано" - "Не здано". Для отримання позитивної оцінки ("Здано") необхідно правильно відповісти не менш ніж на 12 запитань із 14.

Для підготовки до тестування випущено нове видання книги "Комплект питань сертифікаційного іспиту за програмою "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія для України" (ред. 2.0) з прикладами рішень".

Код

Найменування

Рекоменд.
роздрібна ціна, грн.

Дилер

Постійний партнер

Дистри-
бьютор

2900001787086

Комплект питань сертифікаційного іспиту за програмою "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія для України" (ред. 2.0) з прикладами рішень

150

120

120

90

Даний посібник містить комплект питань, що використовується при проведенні автоматизованого сертифікаційного іспиту "1С:Професіонал". Надалі можлива зміна формулювань питань і відповідей.

Основна мета видання - допомогти читачеві підготуватися до здачі сертифікаційного іспиту "1С:Професіонал" за програмою "1С:Підприємство 8. Бухгалтерія для України". Самостійне опрацювання питань, наведених у посібнику, дозволить читачеві систематизувати і поглибити свої знання, отримати комплексне уявлення про функціональні можливості та налаштування програми, ефективно використовуючи її в повсякденній діяльності.

Видання буде корисним як користувачам, так і фахівцям з розробки, впровадження та підтримки прикладних рішень на технологічній платформі "1С:Підприємство 8". Крім того, книга може використовуватися викладачами навчальних курсів за програмними продуктами системи "1С:Підприємство 8" для навчання і перевірки знань слухачів.

З запитаннями щодо сертифікації "1С:Професіонал" і по роботі Центрів сертифікації можна звертатися в Офіційний навчальний центр з "1С:Підприємства" СКАЙЛАЙН СОФТВЕР за тел. (044) 422-55-53 або за e-mail: training@1c.ua.

 

Додаток №1.

Процедура тестування "1С:Професіонал" для співробітників партнерів тих регіонів, де організовані 1С:СЕЦ

Співробітники компаній 1С:Франчайзі, що відносяться до регіонів, де організовані центри прийому зі статусом 1С:СЕЦ, можуть здавати тестування "1С:Професіонал" тільки в 1С: СЕЦ або 1С-НЦ. В окремих випадках, наприклад, коли місце розташування партнера ближче до АЦС іншої області, ніж до будь-якого з 1С: СЕЦ, співробітники можуть складати іспит "1С:Професіонал" в найближчому АЦС за погодженням з контрольною групою, За узгодженням просимо звертатися електронною поштою за адресою: k@1c.ua.

Центри прийому іспитів зі статусом АЦС і ЦСН регіонів, де організовані центри прийому зі статусом 1С:СЕЦ або 1С-НЦ не зможуть приймати тестування "1С:Професіонал" у співробітників партнерів "1С:Франчайзі", але можуть тестувати інші категорії тих, хто вивчає програмні продукти лінійки "1С:Підприємство".

Тестування співробітників партнерів у регіонах, де не організовані 1С:СЕЦ

Для співробітників партнерів "1С:Франчайзі", що відносяться до регіонів, де у даний час НЕ організовані 1С:СЕЦ, процедура здачі тестування "1С:Професіонал" залишається без змін. Співробітники партнерів "1С:Франчайзі" можуть звернутися для проходження тестування "1С Професіонал" у будь-який найближчий 1С:СЕЦ, АЦС або 1С-НЦ за своїм вибором.

Про зміну процедури тестування "1С:Професіонал" для співробітників партнерів "1С:Франчайзі", що відносяться до регіонів, де у даний момент не організовані 1С:СЕЦ, партнери будуть сповіщені окремим інформаційним листом.


Повернення до списку