Новини

Нова редакція сертифікованого курсу "Використання прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України. Редакція 2.0"

Шановні колеги!

Повідомляємо Вас про випуск нової редакції сертифікованого курсу "Використання прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України", який проводиться в Центрах Сертифікованого Навчання. Курс повністю оновлений відповідно до редакції 2.0. конфігурації "1С:Бухгалтерія 8 для України".

На курсі слухачі:

 • освоять основні функціональні можливості програми,
 • сформують цілісне розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів і підсистем програми,
 • придбають базові навички роботи з функціоналом програми.

Проходження курсу дозволить:

 • впевнено використовувати інструментарій програми,
 • знати і вміти застосовувати на практиці методики відображення в програмі стандартних господарських операцій,
 • вміти контролювати стан критично важливих розділів обліку,
 • виправляти власні помилки в інформаційній базі.

Тривалість курсу: 40 академічних годин.

Рекомендований формат проведення даного курсу: 10 робочих днів по 4 академічні години.

Короткий зміст:

 1. Старт системи
  • Характеристика типового рішення
  • Настройка інтерфейсу
  • Реєстрація користувачів
  • Інформація про організацію
  • Налаштування облікової системи
  • План рахунків
  • Введення початкових залишків
 2. Облік запасів
  • Вступна частина
  • Принципи і механізми обліку
  • Нормативно-довідкова інформація
  • Закупівля запасів
  • Продаж запасів
  • Складські операції
  • Звітність 
 3. Облік взаєморозрахунків з контрагентами
  • Вступна частина
  • Принципи і механізми обліку
  • Нормативно-довідкова інформація
  • Відображення розрахунків з контрагентами
  • Звітність
 4. Облік грошових коштів та розрахунків з підзвітними особами
  • Вступна частина
  • Принципи і механізми обліку
  • Нормативно-довідкова інформація
  • Облік рухів безготівкових грошових коштів
  • Облік рухів готівкових грошових коштів
  • Розрахунки з підзвітними особами
  • Звітність
 5. Облік ПДВ
  • Вступна частина
  • Принципи і механізми урахування ПДВ
  • Облік ПДВ за поточними господарськими операціями
  • Засоби контролю облікових даних
 6. Кадровий облік і розрахунок ЗП
  • Вступна частина
  • Загальна нормативна і довідкова інформація
  • Кадровий облік
  • Нарахування зарплатні
  • Виплата ЗП і розрахунки з бюджетом та фондами
  • Відображення в 1-ДФ доходів, які не є ЗП
  • Спрощені режими підсистеми Зарплата і кадри
  • Звітність
 7. Облік НА і МБП
  • Вступна частина
  • Загальні принципи обліку
  • Загальна нормативно-довідкова інформація
  • Підсистема Основні засоби
  • Підсистема Малоцінні активи
  • Підсистема Нематеріальні активи
 8. Отримані та надані послуги
  • Вступна частина
  • Довідкова інформація
  • Відображення отриманих послуг
  • Відображення наданих послуг і виконаних робіт
 9. Закриття періоду
  • Вступна частина
  • Регламентні процедури
 10. Облік виробничої діяльності
  • Вступна частина
  • Накопичення витрат виробничої діяльності
  • Випуск продукції і послуг
  • Розрахунок собівартості
  • Облік операцій з давальницькою сировиною
  • Звітність
 11. Облік операцій в іноземній валюті
  • Вступна частина
  • Принципи і механізми обліку
  • Розрахунки з контрагентами в іноземній валюті
  • Закупівля по імпорту
  • Реалізація на експорт
  • Облік грошових коштів в іноземній валюті
  • Валютний підзвіт
 12. Звіти керівнику підприємства

Відповідно до нової редакції сертифікованого курсу випущені допрацьовані комплекти методичних матеріалів для викладачів курсу, а також методичні матеріали для слухачів. У продажу з 1 квітня 2017 року.

Код

Назва

Рекоменд. роздрібна вартість, грн

Дилер

Постійний партнер

2900001787147

Комплект методичних матеріалів для викладача сертифікованого курсу "Використання прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України" Редакція 2.0

-

-

1422

2900001782951

Методичні матеріали для слухача сертифікованого курсу "Використання прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України" Редакція 2.0.

-

-

240

Нагадуємо, що продаж "Комплекту методичних матеріалів для викладача по сертифікованому курсу "Використання прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України" здійснюється тільки для партнерів, які уклали договір "Про створення ЦСН", а методичні матеріали для слухача - тільки ЦСН, що мають сертифікованих викладачів , які підтвердили свою кваліфікацію на право проведення курсу "Використання прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України".

Повторне проходження методичного тренінгу і ресертифікація викладачів ЦСН, які вже мають сертифікати на право проведення даного курсу, не потрібна. Сертифікованим викладачам оновлені методичні матеріали надсилаються в електронному вигляді. Нова навчальна база розміщена на сайті в закритому розділі ЦСН.

У зв'язку з попитом методичних матеріалів "Використання прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України" Редакція 1.2, матеріали будуть доступні до продажу до 30 вересня 2017 року.

Важливо: по закінченню продажу не  планується обмін методичних матеріалів з редакції 1.2 на матеріали редакції 2.0. Просимо звернути увагу на це при плануванні закупівлі матеріалів.


Повернення до списку