Новини

Курс "Впровадження прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України" з 18 по 21 вересня 2017 року в Києві

 

Запрошуємо на навчальний курс "Впровадження прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України", який проходитиме з 18 по 21 вересня 2017 року в Києві.

Курс призначений: для користувачів і партнерів, бажаючих освоїти принципи розгортання та впровадження прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України" у господарську діяльність підприємств з різних галузей національної економіки.

В курсі розглядаються схеми документообігу, засновані на різному функціональному розподілі об'єктів, особливості форм і дій документів при різній включеності в ці схеми, відпрацьовуються навички побудови загальної облікової моделі організації на основі бізнес-процесів, що становлять специфіку її господарської діяльності, а також побудова технології роботи на основі максимально можливого використання об'єктів типової конфігурації.

Програма курсу передбачає формування системного бачення функціоналу програмного продукту "1С:Бухгалтерія 8 для України", необхідного для практичного впровадження, а також систематизацію знань і навичок роботи з програмою в режимі користувача, які можуть бути використані при підготовці до здачі іспитів у форматі "1С:Спеціаліст-консультант". Крім роботи з програмою, виробляється підхід до оцінки додаткових дій з її налаштування і зміни.

В ході курсу фахівець набуває такі вміння та навички:

 • вміння спілкуватися з користувачем (бухгалтером) на його професійній мові в його правовому і термінологічному полі,
 • володіння методичними принципами, покладеними в основу функціонування типового рішення,
 • вміння знаходити адекватні засоби типової конфігурації для вирішення специфічних завдань користувача,
 • вірно діагностувати ситуації, що вимагають внесення змін / доповнень до типової конфігурації,
 • вміння поставити грамотно задачу на конфігурування,
 • вміння спілкуватися з фахівцем по конфігуруванню на його професійній мові.

Матеріал, що розглядається в рамках даного курсу, допомагає в практичній роботі і є одним з етапів підготовки до іспиту "1С:Спеціаліст-консультант" з впровадження прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України". Проте слід враховувати, що даний курс та методичний посібник для слухачів не замінюють документацію до програми та нормативно-правові документи, що регулюють правила ведення бухгалтерського та податкового обліку.

Вимоги до слухачів: знання користувальницьких режимів прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України", знання принципів і методики бухгалтерського і податкового обліку

Тривалість курсу: 32 академічних години, курс проводиться у вигляді 4-х денного навчання з 10:00 до 18:00 з перервою на обід та кава-брейки.

Короткий зміст:

День 1:

 • Вступ: знайомство, опис цілей курсу і засобів їх досягнення, знайомство з порядком складання іспиту;
 • Огляд і ранжування принципів автоматизації бухгалтерської служби госпрозрахункових підприємств;
 • Типовий сценарій розгортання інформаційної системи підприємства на базі прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України";
 • Торговельні операції: методологічні принципи; документообіг; типові схеми господарських операцій; сценарій старту підсистеми;
 • Практикум "Стартова настройка системи і введення залишків".

День 2:

 • Розрахунки з контрагентами в грошовій і іншій формі: методологічні принципи; документоборот; типові схеми господарських операцій;
 • Практикум "Операції з товарами";
 • Практикум "Операції з розрахунку з контрагентами".

День 3:

 • Класифікація доходів і витрат, методологічні принципи їх обліку; документоборот відображення доходів і витрат;
 • Витрати виробничої діяльності, результати виробничої діяльності; методологія розрахунку собівартості, специфіка виробничої діяльності за наявності давальницьких схем, документообіг відображення виробничих операцій, сценарій старту підсистеми;
 • Практикум "Операції виробничої діяльності".

День 4:

 • Повний цикл обліку необоротних активів: класифікація необоротних активів та методологічні принципи їх обліку; документообіг підсистем "Основні засоби", "Малоцінні активи", "Нематеріальні активи"; сценарій старту підсистем;
 • Визначення фінансових результатів, регламент закриття облікового періоду в інформаційній системі на базі прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України"; побудова регламентованих звітів за обліковий період;
 • Практикум "Операції з НА";
 • Підведення підсумків.

Після закінчення курсу слухачам надається одна безкоштовна спроба атестації "1С:Спеціаліст-консультант" з впровадження прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України", яка буде надана 22 вересня в навчальному класі Києві. Для допуску на атестацію "1С:Спеціаліст-консультант" потрібна наявність сертифікату "1С:Професіонал" за програмою "1С:Бухгалтерія 8 для України" або з прикладного рішення "1С:Управління виробничим підприємством 8 для України". Сертифікат "1С:Професіонал" слід отримати заздалегідь, здавши тестування в Центрах сертифікації (партнери можуть сертифікуватися в навчальному класі у Києві).

Вартість курсу для всіх категорій слухачів становить 2010 грн. і включає в себе:

 • методичні матеріали;
 • обіди;
 • кава-брейки

Місце проведення: м. Київ, Депутатська вул., 16/8

Реєстрація:

 • по e-mail: training@1c.ua (в темі листа обов'язково вказати "Заявка на курс "Впровадження прикладного рішення "1С:Бухгалтерія 8 для України ");
 • по телефону: +38 (044) 422-55-55;
 • через сайт: http://1c.ua/ua/training/skysoft/training/  

В разі відмови від участі необхідно повідомити за 5 робочих днів до початку курсу по e-mail: training@1c.ua.

Просимо довести до відома про курс зацікавлених осіб у вашій фірмі.

Форма заявки:

1. Найменування організації:_________________________________________________________

2. Код партнера _______________ 3. Місто ______________________________________________

4. Телефон _______________________ E-Mail: ___________________________________________

5. П.І.Б. учасника (учасників), серія та номер паспорту, номер сертифікату "1С:Професіонал":

 1. ________________________________________________________________________________

 2. ________________________________________________________________________________

 3. ________________________________________________________________________________

 4. ________________________________________________________________________________

6. Дані платника для безготівкової оплати виставленого рахунку

  Повна назва платника українською мовою _______________________

  Код ЄДРПОУ ___________________________

  ІПН _____________________________

  N свідоцтва платника ПДВ _________________________

  Юридична адреса ____________________________________________________

  Поштова адреса _______________________________________________________

ВИПИСАТИ РАХУНОК І ВІДПРАВИТИ ПО E-Mail ______________ ФАКСОМ _________________

 

 

X Заповнюючи дану анкету, я даю згоду (Закон України "Про захист ПД" № 2297-VI від 01.06.10 р) на:

• обробку своїх персональних даних (ПІБ, освіта, спеціальність, стаж і місце роботи, посада, поштова адреса, тел. / Факс, e-mail, ICQ, Web, інші відомості, які вказані мною).


Повернення до списку