Огляд системи 1С:Підприємство 8

Огляд системи 1С:Підприємство 8

Система програм "1С:Підприємство 8" включає в себе платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі, для автоматизації діяльності організацій і приватних осіб. Сама платформа не є програмним продуктом для використання кінцевими користувачами, які зазвичай працюють з одним з багатьох прикладних рішень (конфігурацій), розроблених на даній платформі. Такий підхід дозволяє автоматизувати різні види діяльності, використовуючи єдину технологічну платформу.Сфери застосування

Гнучкість платформи дозволяє застосовувати 1С:Підприємство 8 у найрізноманітніших областях:

  • автоматизація виробничих і торгових підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування тощо;
  • підтримка оперативного управління підприємством;
  • автоматизація організаційної та господарської діяльності;
  • ведення бухгалтерського обліку з декількома планами рахунків і довільними вимірами обліку, регламентована звітність;
  • широкі можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, підтримка багатовалютного обліку;
  • вирішення завдань планування, бюджетування і фінансового аналізу;
  • розрахунок зарплати і управління персоналом;
    інші області застосування.

Технологічна платформа

Платформа 1С:Підприємство 8 була створена з урахуванням досвіду застосування системи програм 1С:Підприємство 7.7. З 2003 року платформа показує активний розвиток. Основне завдання платформи полягає в наданні середи розробки (framework) розробникам прикладних рішень. Платформа забезпечує розробникам підвищення рівня абстракції при розробці та використанні прикладних рішень. Це дозволяє перейти від технічних і низькорівневих понять до більш змістовних і високорівневих. Дозволяє наблизити ці поняття до мови користувачів і фахівців в предметній області. В кінцевому підсумку це значно прискорює і уніфікує розробку прикладного рішення і його супровід. Одночасно з цим платформа вирішує і традиційні завдання, пов'язані з продуктивністю, ергономікою, функціональністю тощо.

Системні вимоги 1С:Підприємства 8Прикладні рішення

Тиражні прикладні рішення, призначені для автоматизації типових завдань обліку та управління в комерційних підприємствах реального сектора і бюджетних організаціях. Галузеві і регіональні прикладні рішення призначені для автоматизації окремих напрямків або областей діяльності підприємств. Всі вони сертифіковані на вимоги "1С:Сумісно". У кожному програмному продукті поєднується використання стандартних рішень (загальних для всіх або декількох програм) і максимальне врахування специфіки завдання конкретної галузі або роду діяльності підприємства. Розробку тиражних і галузевих прикладних рішень виконують Партнери зі статусом "Центр розробки тиражних рішень" (Центр Розробки).
Бібліотека стандартних підсистем

Бібліотека стандартних підсистем (БСП) - це інструмент, призначений для розробника прикладних рішень. Вона містить набір універсальних функціональних підсистем, які можуть бути використані в конфігурації, що розробляється як всі разом, так будь і яка окремо. За допомогою БСП можна швидко створювати нові конфігурації з уже готовою базовою функціональністю, а також включати готові функціональні блоки в існуючі конфігурації.
БСП поставляється у вигляді конфігурації, що містить набір підсистем.Впровадження

Впровадження виконуються силами впроваджувальних центрів та включають навчання користувачів підприємства роботі з системою, а також реалізацію особливостей діяльності конкретного підприємства або спеціальні побажання замовника.

Впровадження та адаптації прикладних рішень також можуть виконуватися і силами IT-фахівців замовника, самостійно, або у взаємодії з Партнерами.

Для комплексної автоматизації підприємства і виконання масштабних і складних проектів рекомендується запрошувати партнерів зі статусом Центр компетенції з ERP-рішень.