Галузеві і спеціалізовані продукти

Галузеві і спеціалізовані продукти

1С:Ювелірний магазин для України

Галузеве рішення "1С:Ювелірний магазин для України" призначено для автоматизації оперативного і управлінського обліку, аналізу і планування операцій в роздрібній торгівлі ювелірними виробами, біжутерією, прикрасами та супутніми їм товарами і аксесуарами, як в форматі одиночних магазинів, так і роздрібній торговельній мережі. Галузеве рішення створено на основі програмного продукту "1С:Роздріб для України".

Основні функціональні можливості галузевого рішення:

 • Оформлення приходу товарів від контрагента на склади магазину, в тому числі в двохфазовому (ордерному) режимі;
 • Оформлення реалізації товарів і послуг контрагенту, в тому числі в двохфазовому (ордерному) режимі;
 • Оформлення переміщення товарів між магазинами, внутрішніми складами магазинів, магазинами і складами підприємства, в тому числі в двохфазовому (ордерному) режимі;
 • Оформлення прийому товарів на комісію і формування звітів по реалізованим товарам;
 • Торгівля комплектами товарів, створеними як у момент продажу товару, так і з підготовкою комплекту (операція "комплектація");
 • Оформлення повернень товарів від покупців (реалізовані механізми автоматичного створення необхідних документів при поверненні «Не День в День" в режимі РМК);
 • Оформлення документів інвентаризації товарів ( "Інвентаризація товарів", "Списання товарів", "Оприбуткування товарів");
 • Оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів безпосередньо в магазинах;
 • Оформлення документів переміщення грошових коштів між магазинами, внутрішніми касами магазинів, магазинами і касами підприємства;
 • Оформлення чеків продажу і, після закінчення зміни, зведеного звіту по контрольно-касовій машині, з урахуванням повернених товарів в зміну;
 • Робота з еквайринговими системами, облік оплат товарів по платіжних картах, облік договорів еквайрингу й умови повернення/неповернення торгівельної поступки еквайрером при поверненні товарів; оплата товарів кредитами;
 • Можливість використання процентних знижок по дисконтних картах (накопичувальні знижки), знижки з поділом по магазинах, знижки контрагентам, знижки на суму чека, знижки за часом дії, по кількості товару, по виду оплати;
 • Підтримка торгового обладнання: фіскальні реєстратори, термінали збору даних, сканери штрих-кодів, вагове обладнання, дисплеї покупця, платіжні термінали, рідери магнітних карт.
У галузевому рішенні "1С:Ювелірний магазин для України" ведеться облік ювелірних виробів в розрізі додаткових властивостей: проба, розмір, вставки (гемологічний опис), виробник. Реалізовано механізм автоматичного формування короткого і повного найменування товарів з використанням цих властивостей.

У документах надходження товарів реалізована конвеєрна схема приймання товарів і друку етикеток, яка надає можливість швидкого опису виробів, що дозволяє значно спростити процес прийому товарів і створення нових товарних позицій.

Основні аналітичні звіти надають можливість отримання даних як в кількісному, так і у ваговому виразі.

Реалізовано механізм урахування розташування ювелірних виробів. Є можливість проведення інвентаризації по паллетам і коміркам, отримання даних про розташування товарів.

Інформаційні бази, створені на основі галузевого рішення, мають можливість роботи в режимі розподілених інформаційних баз (РІБ) з чітким поділом документообігу по магазинах, де в головному вузлі РІБ консолідується інформація по всіх магазинах мережі. Передбачені механізми автоматичного ініціювання обміну.

Нарівні з РІБ "1С:Ювелірний магазин для України" може автоматично обмінюватися інформацією з керуючою інформаційною системою (back-office) в дуплексному режимі. У якості керуючої системи для "1С:Ювелірний магазин" може використовуватися "1С:Управління торгівлею для України". У керуючій системі можна створити необмежену кількість вузлів конфігурації "1С: Ювелірний магазин для України", які в свою чергу можуть бути головними вузлами розподіленої інформаційної бази.

Передбачені механізми адміністрування користувачів інформаційної бази віддалених вузлів РІБ з головного вузла "1С:Ювелірний магазин для України" адміністратором системи, наприклад, в головному вузлі РІБ, адміністратор системи може створити (редагувати, призначати ролі, інтерфейси, скидати пароль) користувача інформаційної бази віддаленого вузла, а також мати доступ до актуальної інформації про налаштування користувачів ІБ, зроблених в режимі конфігуратора (або підприємства) безпосередньо у вузлах РІБ.

У прикладному рішенні, поряд з багатомагазинним урахуванням, реалізований багатофірмовий облік, де кожен склад (торговий зал) може бути віднесений до певної організації.

"1С:Ювелірний магазин для України" може використовувати ордерні схеми переміщення, реалізації та надходження товарів на склади магазину. Ордерна схема являє собою переміщення в буферний список товарів, необхідних до прийняття або відвантаження зі складу, фактична ж операція з товарним залишком на складі проводиться видатковими або прибутковим ордером.

В системі реалізована можливість контролю встановлення цін на товари для кожного магазину окремо, що забезпечує відповідність цін в інформаційній базі і цінників в торгових залах магазинів. Є можливість роботи з типами цін номенклатури, які в разі використання керуючої системи можуть виступати в ролі рекомендованих цін до роздрібної торгівлі, але бути скоригованими для роздрібного продажу в залежності від географічного положення роздрібної точки (присутність аналогічних товарів за нижчими цінами в конкуруючих організаціях, що перебувають в безпосередній близькості до магазину). Також реалізовані механізми створення макетів цінників і етикеток та їх друку з будь-яких видів "товарних" документів.

Галузеве рішення "1С:Ювелірний магазин для України" акумулює в собі методичні рішення та найкращі практики підприємств роздрібної торгівлі, представлені в програмному продукті "1С:Роздріб для України" і накопичений досвід компанії "1С-Рарус" на ринку автоматизації роздрібної торгівлі.

Умови придбання і сервісні послуги користувачам

Для придбання програми ви можете звернутися до 1С:Франчайзі. Поточні ціни вказані в прайс-листі.

Програма "1С:Підприємство 8. Магазин одягу і взуття для України" доступна в наступних варіантах поставки:

 • 4820179071870 1С:Предприятие 8. Ювелирный магазин для Украины

Для програмного продукту передбачено обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС Україна).

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів


Повернення до списку