Галузеві і спеціалізовані продукти

Галузеві і спеціалізовані продукти

1С:TMS Логістика. Управління перевезеннями

Система управління перевезеннями "1С:Підприємство 8. TMS Логістика. Управління перевезеннями" (далі — система) орієнтована, насамперед, на Компанії, яким у процесі здійснення своєї діяльності потрібно рішення завдань транспортної логістики. Такі завдання включають у себе, крім іншого, необхідність пов'язаності учасників транспортного логістичного процесу:
 • технічна спряженість — потрібна узгодженість параметрів різних типів транспортних засобів у ланцюжку перевезення;
 • технологічна спряженість — застосування єдиної технології транспортування, адаптованої для всіх видів транспорту, який задіяний у ланцюжку перевезення;
 • економічна спряженість — загальна технологія побудови тарифної системи в ланцюжку перевезення.

Використання системи спрямоване на вирішення таких завдань:

 • створення ланцюжків перевезень, які можуть складатися з ланок, що обслуговуються різними видами транспорту (приклади: доставка вантажів із Китаю в Україну — океанічний транспорт, морський транспорт, автомобільний транспорт, другий варіант — океанічний транспорт, залізничний транспорт, автомобільний транспорт);
 • планування ланцюжка транспортних логістичних процесів спільно з різними підрозділами компанії;
 • вибір виконавця перевезення по кожній ланці перевезення;
 • вибір виду перевезення: в окремому транспортному засобі (ТЗ), або в складі збірного вантажу.

Функціональні можливості

Функціональність конфігурації "1С:TMS Логістика. Управління перевезеннями" визначається переліком підсистем, які входять до її складу:

 • управління нормативно-довідковою інформацією;
 • управління потребами в перевезенні вантажів;
 • керування завданнями на перевезення вантажів;
 • формування рейсів;
 • управління ресурсами для забезпечення рейсів;
 • контроль за виконанням рейсів;
 • управління тарифною політикою компанії;
 • управління взаємодіями;
 • управління доступом;
 • отримання аналітичної звітності;
 • візуалізація інформації на електронних картах.

Усі підсистеми взаємопов'язані і взаємодіють між собою.

Залежно від структури компанії, у конфігурації можуть бути налаштовані функціональні робочі місця

 • менеджера відділу продажів;
 • менеджера відділу закупівель;
 • співробітника відділу логістики;
 • співробітника транспортного підрозділу.

Програмний продукт "1С:Підприємство 8. TMS Логістика. Управління перевезеннями" надає наступні можливості:

Управління нормативно-довідковою інформацією

Підсистема забезпечує роботу всіх інших функціональних підсистем. До підсистеми входять довідники:

 • валюти й курси валют;
 • організації (власним юридичним особам або індивідуальним підприємцям);
 • ділові партнери компанії (агенти, перевізники, замовники тощо);
 • контактні особи;
 • адреси;
 • правила тарифікації, що залежать від параметрів перевезення;
 • правила класифікації вантажів;
 • номенклатура;
 • користувачі;
 • групи тарифів;
 • маршрути.
Уся нормативно-довідкова інформація зберігається у відповідних довідниках конфігурації.

Управління потребами в перевезенні вантажів

Підсистема надає користувачеві можливість реєстрації попередньої потреби в перевезенні вантажів і контролю її подальшої обробки. 

У підсистемі реалізовані наступні функції:

 • реєстрація потреби;
 • контроль обробки потреби;
 • можливість реєстрації різного типу взаємодій на підставі поточної потреби.

Управління завданнями на перевезення вантажів

Підсистема надає користувачеві можливості реєстрації завдань на перевезення вантажів і контролю виконання цих завдань. 

У підсистемі реалізовані наступні функції:

 • реєстрація Завдань на перевезення вантажів, у тому числі й мультимодальних перевезень;
 • розрахунок планової вартості перевезення для клієнта;
 • контроль виконання завдання на перевезення вантажу;
 • можливість реєстрації різного типу взаємодій на підставі поточного Завдання.

Формування рейсів

Підсистема надає користувачеві можливості для формування комплектних і збірних Рейсів. 

У підсистемі реалізовані наступні функції:

 • в один рейс можуть бути включені ланки різних Завдань на перевезення вантажів;
 • планування витрат на виконання Рейсів;
 • контроль виконання Рейсів.

Також доступна можливість формування пакету друкованих форм, які відповідають вимогам законодавства у разі здійсненні перевезень різними видами ТЗ по різних напрямках.

Управління ресурсами для забезпечення рейсів

Підсистема надає користувачеві можливість обробки заявок на виділення або пошук транспортних засобів і співробітників для виконання раніше запланованих рейсів.

У підсистемі реалізовані наступні функції:

 • контроль потреб у виділенні ресурсів на виконання рейсів і аналіз заявок на виділення транспортного засобу;
 • обробка заявок: підтвердження виділення транспортних засобів і персоналу на виконання рейсу або відмова в задоволенні заявки;
 • можливість використання бізнес-процесу "Узгодження підтвердження заявки на ТЗ".

Контроль за виконанням рейсів

Підсистема надає користувачеві можливість:

 • фіксування факту проходження точок маршруту;
 • контролю за процесом виконання рейсів.

Управління тарифною політикою Компанії

Підсистема надає користувачеві можливості фіксування:

 • тарифної політики для послуг, що надаються Компанією;
 • правил розрахунку власних витрат.

У підсистемі реалізовані наступні функції:

 • фіксування списку показників розрахунку, що залежать від одного або двох параметрів;
 • формування правил розрахунку;
 • установка тарифів послуг і витрат у розрізі видів транспорту і груп тарифікації.

Управління взаємодіями

Підсистема дозволяє

 • планувати;
 • реєструвати;
 • впорядковувати;
 • працювати

з результатами взаємодії (спілкування) користувачів системи з будь-ким із приводу предмету взаємодії.

Управління доступом

Підсистема дозволяє налаштовувати права доступу користувачів до різних об'єктів за допомогою ролей. Ролі в конфігурації можуть

 • відповідати посадам або видам діяльності різних користувачів;
 • співвідноситися і з більш дрібними функціями користувача.

Роль визначає, які дії, над якими об'єктами може виконувати користувач, який виступає в цій ролі. Кожному користувачеві ставиться у відповідність одна чи декілька ролей. Реалізована можливість ведення списку користувачів ІБ (інформаційної бази), а також налаштування їх права доступу (призначати ролі) у режимі користувача "1С:Підприємства" за допомогою довідника "Користувачі".

Отримання аналітичної звітності

Підсистема надає користувачеві можливість отримання інформації з оцінки ключових показників ефективності виконаних перевезень, і проведення аналізу статистичних даних, що накопичені в інформаційній базі з різним ступенем деталізації.

Вид подання звітів може бути різним і обирається користувачем.

Візуалізація інформації на електронних картах

Підсистема візуалізації інформації на електронних картах

 • Google maps;
 • CloudMade

дозволяє підвищити зручність роботи диспетчера під час складання маршруту руху конкретного транспортного засобу. Дані карти в комплект поставки не входять, робота з ними в системі підтримується за умови придбання ліцензій на використання у відповідних правовласників. Ви можете самостійно обрати з якими картами працювати, виходячи з потреб вашого підприємства й ліцензійної політики правовласника. У разі відсутності електронних карт, функції даної підсистеми не активні.

Мониторинг объектов

Підсистема надає користувачеві можливості візуалізувати на електронних картах

 • географічні адреси;
 • географічні зони;
 • автомобільні маршрути,

а також розраховувати відстань за вказаним маршрутом.

Умови придбання й сервісні послуги користувачам

Для придбання програми ви можете звернутися до 1С:Франчайзі. Поточні ціни вказані в прайс-листі .

Галузеве рішення 4820179073577 1С:Підприємство 8. TMS Логістика. Управління перевезеннями поставляється тільки з програмним захистом.

Конфігурація "1С:TMS Логістика. Управління перевезеннями" не має захисту, фрагментів захищеного коду й повністю доступна для внесення змін.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу "1С:Підприємство 8" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 робочих місць).

Кількість ліцензій на використання платформи "1С:Підприємство 8" визначається зважаючи на потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів із конфігурацією "1С:TMS Логістика. Управління перевезеннями" на платформі "1С:Підприємство 8".

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно додатково придбати ліцензію на використання сервера "1С:Підприємство 8".

Для прикладного рішення передбачено обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС Україна).

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів

інформаційний лист Про зміни в супроводі програмного продукту "1С:Підприємство 8. TMS Логістика. Управління перевезеннями" від12.09.2016Повернення до списку