Галузеві та спеціалізовані продукти

Галузеві та спеціалізовані продукти

Керівник (ПРОФ, Стандарт, Базовая)

Програма управлінського обліку, що дозволяє контролювати основні фінансові показники: рентабельність, фінансову стійкість і платоспроможність бізнесу.  Рішення враховує витрати на податки, зарплати, амортизацію, загальногосподарські витрати, роботи з засновниками, тому дозволяє отримати інформацію про прибуток. Програма дозволяє визначати прибуток всього підприємства загалом, а також виявляти найбільш рентабельні напрями діяльності.

Програма створювалася з таким розрахунком, щоб працювати в ній міг не тільки бухгалтер або фінансовий директор, а й керівник компанії. Тому розробники конфігурації особливу увагу приділили створенню "дружнього" інтерфейсу, для освоєння якого не потрібна висока кваліфікація в галузі фінансового обліку та інформаційних технологій. Зокрема, у програмі обмежено використання фінансової термінології, а інтуїтивно зрозумілі форми для введення даних і створення звітів забезпечують швидкий доступ до потрібної інформації.

Програма "Керiвнік" представлена ​​в трьох версіях: "БАЗОВА", "СТАНДАРТ" і "ПРОФ". Незалежно від того, яку версію вибрав користувач, він отримує повний набір інструментів для ведення управлінського фінансового обліку, тобто зможе визначати фінансові результати й контролювати активи й пасиви підприємства. Програма не має галузевої специфіки. Додаткові функції для кожної версії підібрані розробниками з урахуванням потреб підприємств різного масштабу.

 • Версія "Базова" орієнтована на малі підприємства (5–10 співробітників). Вона має поставку тільки на одного користувача, оскільки в невеликих компаніях управлінський облік зазвичай веде сам директор.

 • Версія "Стандарт" дозволяє забезпечити доступ до бази даних у багатокористувацькому режимі, щр особливо актуально для середніх і великих підприємств (від 10 до 50 і більше співробітників).

 • Версія "ПРОФ" призначена для підприємств із чисельністю від 40 співробітників, яким потрібно вести облік доходів і витрат не тільки за видами бізнесу, а й за підрозділами (центрами фінансової відповідальності). Цільова аудиторія ПРОФ версії — підприємства середнього і великого бізнесу. На підприємствах середнього розміру, як правило, велика частина даних імпортується з інших програм, а частина даних вводиться вручну. На великих підприємствах "Керiвнік ПРОФ" використовується насамперед в якості середовища консолідації, куди завантажуються дані з програм бухгалтерського й торгового (оперативного) обліку.

Функціональні можливості

НОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РЕДАКЦІЇ 2.1

У новій редакції програми в інтерфейс і функціональність програми внесено значну кількість змін, додані нові звіти. У версії "ПРОФ" з'явилася можливість обліку в розрізі відокремлених підрозділів. Внесені зміни дозволили якісно поліпшити програмний продукт і розширити можливості його застосування.

Облік за підрозділами (у версії "ПРОФ")

Додана можливість організувати окремий облік за підрозділами так, щоб працівники одного підрозділу не могли втрутитися в діяльність інших підрозділів. Ця можливість буде найбільш корисна для підприємств, що мають відокремлені підрозділи з окремими штатами співробітників, що працюють з різними групами контрагентів.

Облік загальних витрат підприємства

Для підприємств, які ведуть проектну діяльність, спрощена настройка розподілу загальних витрат. Раніше при появі нових проектів їх доводилося вручну включати в настройки розподілу. У новій редакції додана можливість вибирати для розподілу групи проектів – при цьому програма почне автоматично розподіляти загальні витрати на нові проекти, які будуть з'являтися в обраних групах.

Аналіз фінансових показників

Розширилися можливості аналізу фінансових показників. Інтерфейс фінансових звітів був перероблений, додана можливість деталізованого порівняння доходів і витрат за видами бізнесу і підрозділами.

Контроль рентабельності продажів

Додані спеціалізовані звіти, за допомогою яких менеджери зможуть оперативно контролювати виручку, а також рентабельність продажів тих чи інших товарів і послуг.

Планування

Облік фактичних грошових операцій та інструменти оперативного планування руху грошових коштів в новій редакції об'єднані в загальний функціональний блок.
Бюджети і план-фактний аналіз об'єднані з підсумковими фінансовими звітами.

Функціональні можливості версії БАЗОВА

Базова версія "Керівник", реалізує управлінський фінансовий облік із використанням подвійного запису. У програмі використовується управлінський план рахунків, що дозволяє побудувати ефективну систему обліку й аналізу діяльності невеликого підприємства.

Програма "Керівник" Базова версія призначена для керівників невеликих підприємств. З огляду на те, що керівники малих підприємств не завжди є фахівцями в галузі фінансового обліку або IT-технологій, величезна увага була приділена створенню призначеного для користувача інтерфейсу. У програмі реалізований простий і доступний інтерфейс, що дозволяє комфортно працювати з програмою непідготовленому користувачеві.

Програма призначена виключно для внутрішнього використання на підприємстві, що передбачає відображення в ній реальних господарських операцій. Формована в програмі звітність дозволяє отримати картину дійсного стану підприємства в зручному для керівника вигляді.

"Базова версія" дозволяє контролювати підсумкові показники роботи підприємства (прибуток, збиток) як для всього підприємства, так і за кожним з напрямів його діяльності, а також виконувати планування і план-фактний аналіз підсумкових показників. З допомогою програми керівник компанії може контролювати всі активи й пасиви, користуючись формою управлінського балансу. Основні можливості:

 • Облік розрахунків із контрагентами і співробітниками.
 • Облік товарно-матеріальних цінностей, випуску продукції.
 • Облік операційної роздрібної реалізації
 • Облік майна, нарахування амортизації.
 • Облік цінних паперів.
 • Облік капіталу підприємства.
 • Облік усіх витрат підприємства, розподіл загальних (непрямих) витрат.
 • Фінансові результати діяльності підприємства за напрямами діяльності.
 • Управлінський баланс для контролю над усіма активами й пасивами підприємства.
 • Бюджет руху грошей, бюджет доходів і витрат, платіжний календар.
 • План-фактний аналіз виконання бюджетів.
 • Імпорт господарських операцій із типових конфігурацій "1С:Підприємство"

Особливості версії СТАНДАРТ

Управлінський облік

"Керiвнік" фіксує всі господарські операції й надає керівнику компанії дані, на підставі яких можна приймати зважені управлінські рішення. Наприклад, аналіз структури доходів і витрат дозволяє не просто виявити збиткові підрозділи, а й визначити причини виникнення проблем (зростання адміністративних витрат, падіння продажів тощо).

Отримана інформація використовується виключно всередині підприємства й не призначена для передачі в державні контролюючі органи. Інша важлива відмінність управлінського обліку від регламентованого (бухгалтерського й податкового) обліку полягає в тому, що правила ведення управлінського обліку визначає саме підприємство.

Фінансовий облік

З допомогою звітів програми "Керiвнік" керівник може контролювати основні фінансово-управлінські показники:

 • Фінансовий результат (прибуток або збиток) роботи підприємства, у тому числі за кожним напрямком діяльності (підрозділом).
 • Управлінський баланс для контролю за станом засобів підприємства (грошей, майна, товарів і матеріалів), прибутку й капіталу, а також за станом взаєморозрахунків.
 • Грошові потоки підприємства з аналітикою за статтями руху грошей. План-фактний аналіз виконання бюджету руху грошей.
Для повноцінного фінансового обліку, у програмі реалізована можливість контролю за рухом грошей на основі системи казначейських заявок: за необхідностю, кожен платіж може проходити процедуру погодження та затвердження відповідальними співробітниками підприємства. Загальну картину затверджених платежів можна побачити в "Платіжному календарі".

Імпорт даних

В "Керiвнік" для введення даних використовуються зручні та інтуїтивно зрозумілі форми, завдяки яким ведення управлінського обліку не забирає багато часу. Однак іноді буває вигідніше не заповнювати документи вручну, а переносити з інших програм. Для цього в "1С:Керiвнік" використовується імпорт даних із конфігурацій "1С:Підприємство"

Консолідований облік

Досить часто бізнес ведеться від імені декількох юридичних осіб. Кожна з них веде власну звітність, тому керівнику складно оцінити, як йдуть справи на підприємстві загалом. Для вирішення цієї проблеми досить перенести (імпортувати) дані з програм оперативного й бухгалтерського обліку в базу даних "Керiвнік". Водночас "Керiвнік" не просто об'єднує підсумкову інформацію з різних програм, а дозволяє завантажувати її у вигляді господарських операцій. А це означає, що кожну цифру звіту можна розшифрувати аж до документа руху.

Особливості версії ПРОФ

Крім функцій, реалізованих у конфігураціях програм "Керiвнік. Базова" і "Керiвнік. Стандарт", версія "Керiвнік. ПРОФ" володіє додатковими можливостями, які розширюють сферу застосування прикладного рішення. Ці можливості версії "ПРОФ" перелічені нижче.

Облік за підрозділами

Версія "ПРОФ" орієнтована насамперед на підприємства, організаційна структура яких включає в себе підрозділи — центри фінансової відповідальності (ЦФО). Для таких підприємств версія "ПРОФ" дозволяє визначати фінансові результати не тільки за напрямками діяльності (видами бізнесу), але й за підрозділами.
У версії "ПРОФ" передбачено два види підрозділів: "Основні" й "Допоміжні". Основні підрозділи є аналогами центрів прибутку, а допоміжні — аналогами центрів витрат. За основними підрозділами у програмі фіксуються як доходи, так і витрати, а за допоміжними — тільки витрати. У кінці кожного місяця витрати допоміжних підрозділів розподіляються на основні підрозділи. Після цього визначаються фінансові результати (прибутки або збитки) основних підрозділів.
План-фактний аналіз доходів і витрат (а також надходжень і платежів грошей) також може проводитися за підрозділами.

Казначейство

Особливу увагу у версії "ПРОФ" приділено функціональності казначейства. У програмі реалізована можливість складання бюджету руху грошей для кожного підрозділу окремо й контролю його виконання заявками на платежі. Під час складання заявки, начальник підрозділу завжди бачить, скільки залишилося запланованих у бюджеті коштів. Заявка погоджується уповноваженими співробітниками, після чого може бути затверджена директором.

Затверджені заявки потрапляють у "Платіжний календар". У ньому також відображаються всі заплановані надходження й переміщення грошей. А це означає, що з допомогою "Платіжного календаря" фінансовий менеджер може найбільш оптимальним чином скоординувати порядок платежів і уникнути касових розривів. Використання казначейської підсистеми в "Керiвнік" дозволяє зберегти платоспроможність бізнесу.

Розширена функціональність розподілу загальних витрат

У порівнянні з версіями "Базова" і "Стандарт", версія "ПРОФ" пропонує більш широкий функціонал для розподілу загальних (непрямих) витрат підприємства. Зокрема, у версії "ПРОФ" передбачено відокремлений за статтями розподіл загальних витрат: для кожної статті загальних витрат можна вибрати свій спосіб розподілу. Крім того, загальні витрати по кожній статті можна розподіляти у такий спосіб, щоби вони зменшували прибуток не за всіма, а тільки за обраними напрямками діяльності (видами бізнесу).

Консолідований облік

"Керiвнік" є прекрасним середовищем консолідації. Усі необхідні дані можуть імпортуватися з типових конфігурацій "1С:Підприємство" з допомогою спеціалізованих обробок, що входять у комплект поставки конфігурації. Будь-яку інформацію можна оперативно вводити в програму вручну, а операції по розрахункових рахунках завантажувати із системи "Клієнт-банк".
Використання "Керiвнік" у якості середовища консолідації дозволяє об'єднувати дані за різними юридичними особами, що входять до складу компанії, і бачити загальну картину діяльності всього підприємства загалом. Водночас, в програмі зберегається аналітика як за напрямками діяльності підприємства (номенклатурними групами, проектам, видам бізнесу), так і за підрозділами.

Облік за центрами фінансової відповідальності (підрозділами)

Версія "ПРОФ" орієнтована на підприємства середнього і великого бізнесу. Вищому керівництву для оцінки ефективності діяльності необхідна інформація про структуру рентабельності як за напрямами діяльності (видами бізнесу), так і за підрозділами — структурними одиницями компанії.

Подвійна аналітика ведення обліку — за видами бізнесу й підрозділами — дозволяє керівникам краще оцінювати фінансову ситуацію в компанії. Звіти програми показують, який підрозділ працює ефективніше за кожним із напрямів діяльності. Володіючи інформацією про реальні прибутки кожного центру фінансової відповідальності, директор може мотивувати начальників підрозділів збільшувати доходи і скорочувати витрати.

Облік випуску продукції у разі тривалого виробничого циклу

Версія "ПРОФ" дозволяє відображати операції випуску продукції не тільки у разі  короткого, але і за умови більш тривалого виробничого циклу. У разі короткого виробничого циклу витрати списуються у виробництво одночасно з оприбуткуванням готової продукції. А за умови тривалого виробничого циклу списані витрати значаться на балансі підприємства як "незавершене виробництво" до моменту оприбуткування готової продукції. В одному документі "Виробництво" можна відображати випуск кількох номенклатурних позицій. Крім операцій випуску продукції, "Керівник ПРОФ" дозволяє відображати операції надання виробничих послуг, наприклад — будівельних робіт.

Необмежена кількість іноземних валют

На відміну від версій "Базова" і "Стандарт", у яких для ведення обліку можна вибрати не більш ніж дві іноземні валюти, версія "ПРОФ" дозволяє використовувати для відображення господарських операцій необмежену кількість іноземних валют. Вибрані іноземні валюти використовуються для ведення обліку грошей (безготівкових чи готівкою, а також переданих підзвітним особам), а також взаєморозрахунків із контрагентами і працівниками.

Порівняння функціональності версій

Порівняльна характеристика версій "БАЗОВА", "СТАНДАРТ" і "ПРОФ" конфігурації "Керiвнік" представлена ​​в таблиці.

Версії конфігурації

БАЗОВА

СТАНДАРТ 

 ПРОФ 

Необмежена кількість валют обліку грошових коштів і взаєморозрахунків

Не більше трьох

Не більше трьох

Облік товарно-матеріальних цінностей і майна підприємства

Облік розрахунків із контрагентами і працівниками

Виписка первинних документів

Облік випуску продукції за умови короткого виробничого циклу

Визначення прибутку і збитків за видами бізнесу, проектами

Контроль над грошовими потоками підприємства за статтями руху грошових коштів

Формування управлінського балансу підприємства

Планування доходів і витрат

Планування руху грошей

Контроль виконання бюджету з допомогою казначейських заявок

Імпорт даних з 

 • "BAS Бухгалтерія", "Бухгалтерія", "Бухгалтерия для Беларуси",  "Бухгалтерия для Казахстана" та інші
 • "BAS Управління торгівлею", "Управление торговлей для Беларуси", "Управление торговлей для Казахстана" та інші
 • "Зарплата і управління персоналом", "Зарплата и управление персоналом для Беларуси", "Зарплата и управление персоналом для Казахстана" та інші
 • "BAS Роздрібна торгівля", "Розница для Беларуси", "Розница для Беларуси" та інші

Облік товарів за складами підприємства

Можливість зміни конфігурації програми під специфіку підприємства

Підтримка багатокористувацького режиму, підтримка клієнт-серверного варіанту роботи

Підтримка територіально-розподіленої інформаційної бази (РІБ)

Облік випуску продукції за умови тривалого циклу виробництва. Незавершене виробництво.

Розподіл загальних витрат між видами бізнесу постатейно.

Визначення прибутку і збитків підприємства за підрозділами (ЦФО).

Контроль над грошовими потоками за підрозділами.


Умови придбання й сервісні послуги користувачам

Для придбання програми ви можете звернутися до партнерської мережі. 

Для програмних продуктів системи "1С:Підприємство 8" передбачено обслуговування по лінії Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів.Повернення до списку