Галузеві та спеціалізовані продукти

Галузеві та спеціалізовані продукти

PDM Управління інженерними даними

Програмний продукт "1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними" призначений для автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва (КТПВ).

PDM Управління інженерними даними забезпечує:

 • управління складом виробів, що проектуються;
 • спільну роботу всіх користувачів з проектною інформацією;
 • захист даних і спеціалізацію користувачів і груп, яка визначається правами доступу до інформації;
 • управління електронним архівом документів з конструкторсько-технологічної підготовки виробництва, включно з операціями запозичення складу виробу;
 • різноманітне проектування;
 • зберігання варіантів, що не увійшли до основного проекту;
 • пошук вузлів і деталей в різних проектах;
 • пошук документів;
 • напівавтоматичну нумерацію (позначення) вузлів, деталей та документів;
 • можливість переглядати документи, креслення і тривимірні моделі різних графічних форматів;
 • контроль унікальності позначень виробів (документів);
 • можливість перевірки комплектності випущеної документації;
 • контроль номенклатури матеріалів і сортаменту;
 • роботу з довідником номенклатури;
 • контроль термінів випуску робочої документації;
 • облік надходження робочої документації в архів;
 • формування на будь-якій стадії проекту аналітичних звітів за результатами проектування;
 • формування специфікації і різних відомостей;
 • запуск програмних додатків для редагування документів прямо з системи;
 • ведення технологічних маршрутів;
 • можливість завдання різних матеріальних і трудових норм в залежності від технологічних маршрутів на виріб;
 • облік основного і допоміжного матеріалів і оснащення;
 • облік напівфабрикатів в точках технологічних маршрутів;
 • обробку складальних одиниць, що не підлягають врахуванню при плануванні (так званих "фантомів").

Продукт дозволяє керувати електронною структурою виробу, файловим архівом конструкторської та технологічної документації, вести облік оригіналів і копій паперового архіву, розраховувати трудові та матеріальні норми, оперувати електронними повідомленнями про будь які зміни, розмежуванням прав доступу до конструкторської і технологічної інформації. Впровадження продукту на підприємстві істотно скорочує терміни випуску продукції за рахунок автоматизації процесу запозичення компонентів виробів і надання інструментів контролю потоку робіт за проектами при конструкторсько-технологічній підготовці виробництва.

Ключові конкурентні переваги прикладного рішення "PDM Управління інженерними даними":

 • Використовує можливості нової версії платформи "1С:Підприємство 8.2" по організації призначеного для користувача інтерфейсу;
 • Є параметричною системою - дозволяє не тільки використовувати конфігурацію виробів за фіксованими шляхами, але і закласти в виріб за допомогою параметрів можливість конфігурації при проектуванні. Реалізовано автоматичне ревізування елементів, а також підтримка серійних номерів, керованих складальних одиниць, автоматична побудова складу виробу з останніх змін, за значеннями параметрів, по сповіщенням про зміни і стадії виробництва;
 • Безшовна інтеграція з CAD-системами: конструктор працює тільки всередині CAD-системи, при цьому дані автоматично передаються в "PDM Управління інженерними даними".

Найбільший ефект від застосування "PDM Управління інженерними даними" досягається при інтеграції з типовою конфігурацією "Управління виробничим підприємством": таким чином реалізується технологія PLM (англ. Product Lifecycle Management) - технологія управління життєвим циклом виробів.

Що дає підприємству впровадження системи "PDM Управління інженерними даними"

Впровадження "PDM Управління інженерними даними" дозволяє змінити методологію конструкторсько-технологічної підготовки виробництва, організувати процес підготовки виробництва в розрізі ведення конструкторсько-технологічної інформації про виріб (склад виробу, технологічні процеси виготовлення, технологічні маршрути, матеріали, трудомісткість виготовлення), а не як процес випуску і зміни документів.

Система є загальним структурованим сховищем інформації, яке дозволяє систематизувати, упорядкувати, опрацювати і уточнити взаємопов'язану інформацію про вироби, служить середовищем колективної роботи фахівців різних служб, об'єднаних загальним бізнес-процесом.

Процеси підготовки виробництва і проведення змін ефективно контролюються отриманням зведеної інформації в різних розрізах з урахуванням всіх пов'язаних факторів. Робота служб і окремих фахівців стає більш скоординованою. Зменшується ймовірність виконання неактуальних робіт, появи повідомлень на зміну, які суперечать одне одному.

Зв'язок кожного елемента PDM-системи з номенклатурою забезпечує отримання інформації про вид відтворення даної комплектуючої, основних її постачальників, аналоги, наявності на складі та іншої подібної інформації. Це дозволяє формувати оперативні управлінські рішення, грунтуючись на достовірності даних всередині ERP-системи, з одного, і PDM-системи, з іншого боку. Робота конфігурації "PDM Управління інженерними даними" не порушує цілісність конфігурації "1C:Управління виробничим підприємством для України", яка залишається типовим рішенням і може підтримуватися самостійно. У разі використання на підприємстві конфігурації "Управління торгівлею", PDM-система бере на себе завдання з розрахунку матеріальних витрат на виріб, наявності резерву на складі і таке інше.

Вигоди від використання "PDM Управління інженерними даними"

Основною вигодою від використання на підприємстві "PDM Управління інженерними даними" є скорочення часу розробки виробів, тобто скорочення часу виходу виробу на ринок і підвищення якості виробу. Скорочення часу виходу на ринок досягається в першу чергу за рахунок підвищення ефективності процесу проектування виробу:

 • Позбавлення конструктора від непродуктивних витрат свого часу, пов'язаних з пошуком, копіюванням і архівуванням даних, що становить 25-30% його часу;
 • Поліпшення взаємодії між конструкторами, технологами та іншими учасниками ЖЦ виробу за рахунок підтримки методики паралельного проектування, що призводить до скорочення кількості змін при проектуванні виробу;
 • Значне скорочення терміну проведення зміни конструкції виробу або технології його виробництва за рахунок поліпшення контролю за потоком робіт в проекті;
 • Різке збільшення частки запозичених або злегка змінених компонентів у виробі (до 80%) за рахунок надання можливості пошуку компонента з необхідними характеристиками.

Одним з двох базових компонент "PDM Управління інженерними даними" є система управління структурою виробу, що включає в себе редактор структури виробу, засоби запозичення, пошуку, використанням і т.д.

Другим базовим компонентом є система управління технологією виготовлення, що забезпечує підготовку і ведення технології на вироби на всіх етапах підготовки виробництва і самого виробництва, а також технології ремонту та утилізації.

Модуль управління змінами служить для внесення регламентованих змін в структуру виробу і технологію.

Модуль управління довідковими даними служить для організації електронних довідкових систем, нормативна база яких буде відповідати нормативній базі підприємства.

Управління електронним і паперовим архівом документації дозволяє забезпечити електронний документообіг між підрозділами не тільки інженерних документів, але і документів підприємства.

Завдання нормування часу і норм витрат матеріалів вирішуються спеціалізованими розрахунковими засобами.

Повністю автоматизована взаємодія системи "PDM Управління інженерними даними" з ERP дозволяє в найкоротші терміни вийти на завдання планування і управління виробництвом з достовірними даними, а також підтримувати їх в актуальному стані.

Умови придбання і супроводу

Для придбання програми ви можете звернутися до парьнерсько-дистрибуторської мережи

Для програмних продуктів системи "1С:Підприємство 8" передбачено обслуговування по лінії Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС).

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів


Повернення до списку