Галузеві і спеціалізовані продукти

Галузеві і спеціалізовані продукти

1С:MDM Управління нормативно-довідковою інформацією

Прикладне рішення "1С:Підприємство 8. MDM Управління нормативно-довідковою інформацією" призначене для автоматизації процесів консолідації, первинної обробки та ведення нормативно-довідкової інформації (НДІ), з метою підвищення рентабельності процесів використання матеріально-технічних, людських, фінансових ресурсів і активів підприємства. Загалом, конфігурація надає можливості управління процесом ведення НДІ й забезпечує функції інтеграції НДІ між різними обліковими та інформаційними системами.

Прикладне рішення "1С:MDM Управління нормативно-довідковою інформацією" використовується для управління процесом ведення НДІ ланцюжком: заявка користувача — обробка позиції експертом з НДІ — створення запису про об'єкт НДІ в корпоративній (централізованій) системі НДІ — реплікація даних у функціональні (виробничі) системи підприємства.

Конфігурація може бути затребувана компаніями, які мають, або не мають розгалужену мережу філій або територіально-розподілених підрозділів. Особливо ефективним використання конфігурації буде для компаній, що мають кілька облікових і виробничих інформаційних систем.

Конфігурація "1С:MDM Управління нормативно-довідковою інформацією" забезпечує можливість множинної класифікації нормативно-довідкової інформації. У разі множинної класифікації НДІ в конфігурації підтримується можливість використання різних комбінацій галузевих, міжнародних, й інших видів класифікаторів, а також внутрішніх спеціалізованих класифікаторів компаній. Також у конфігурації підтримується можливість створення і ведення планарних і ієрархічних класифікаторів.

У прикладному рішенні реалізована можливість угруповання нормативно-довідкової інформації за різними атрибутами й ознаками. Підтримується можливість одночасного ведення незалежних варіантів угруповань НДІ, як планарних, так і ієрархічних.

"1С:MDM Управління нормативно-довідковою інформацією" дозволяє здійснювати побудову Єдиної системи ведення нормативно-довідкової інформації (ЄС НДІ) підприємства. В процесі підтримується повний цикл робіт із перенесення об'єктів НДІ з виробничих та облікових систем компанії в Єдину Систему НДІ. За допомогою програмного продукту "1С:MDM Управління нормативно-довідковою інформацією" можна виконувати:

 • вирівнювання атрибутного складу довідників;
 • налаштування класифікаторів, угруповань, переліків технічних характеристик і їх допустимих значень;
 • первинну консолідацію даних, їх нормалізацію (в тому числі пошук і зв'язування дублів, створення еталонних об'єктів НДІ, встановлення посилань на допоміжні об'єкти або довідники й на пов'язані об'єкти НДІ), первинну синхронізацію даних НДІ використовуваних усіма інформаційними системами (ІС) підприємства;
 • підтримку НДІ в актуальному стані, а так само ведення бази нормативно-технічних документів.
Прикладне рішення працює в режимі керованого застосування. Це дає можливість підключатися до інформаційної системи з будь-якої точки світу через Інтернет.

Функціональні можливості

"1С:MDM Управління нормативно-довідковою інформацією" забезпечує такі можливості:

 • Управління вмістом довідників НДІ.
 • Перегляд і пошук вмісту довідників НДІ.
 • Управління заявками на додавання/зміну довідкової інформації.
 • Створення та налаштування довільних довідників в користувацькому режимі.
 • Синхронізація довідників НДІ.
 • Інтеграція (завантаження/вивантаження) довідників НДІ.
 • Адміністрування довідників НДІ.

Рішення "1С:MDM Управління нормативно-довідковою інформацією" забезпечує можливість множинної класифікації нормативно-довідкової інформації. У разі множинної класифікації НДІ у конфігурації підтримується можливість використання різних комбінацій галузевих класифікаторів, міжнародних класифікаторів, внутрішніх спеціалізованих класифікаторів компаній. Також у конфігурації підтримується можливість створення і ведення планарних та ієрархічних класифікаторів. Реалізовано можливість групування нормативно-довідкової інформації за різними атрибутами та ознаками. Підтримується можливість одночасного ведення декількох незалежних варіантів групувань НДІ, як планарних, так й ієрархічних.

"1С:MDM Управління нормативно-довідковою інформацією" дозволяє побудувати єдину систему ведення нормативно-довідкової інформації підприємства. При цьому підтримується повний цикл робіт з перенесення об'єктів НДІ з виробничих та облікових систем компанії в єдину систему НДІ.

Управління вмістом довідників

Модуль керування вмістом довідників забезпечує підтримку процесів нормалізації даних і підтримки об'єктів НДІ в актуальному стані. За допомогою цього модуля здійснюється підтримка механізмів зв'язування супутніх об'єктів, перевірка цілісності та несуперечності НДІ.

У модулі реалізовані такі функції:

 • перевірка на дублювання інформації за об'єктом із заявки користувача;
 • створення/зміна/встановлення позначки для вилучення записів довідників відповідно до заявки користувача;
 • безпосереднє створення/зміна/встановлення позначки для вилучення записів довідників і класифікаторів користувачами із відповідними правами;
 • автоматичне формування повного класифікаційного опису;
 • експорт записів довідників користувачем безпосередньо з інтерфейсу системи у файли форматів MS Excel, MS Word, XML;
 • ведення журналу змін значень атрибутів (полів) довідників;
 • зберігання у спеціальному каталозі бази даних системи (БД) прикріплених до записів довідників файлів, зареєстрованих в операційній системі форматів (наприклад, PDF, DOC, JPG, XLS тощо).

 

Перегляд і пошук вмісту довідників

Модуль пошуку реалізує частину основного функціоналу автоматизованого робочого місця (АРМ) Користувача ЄС НДІ та АРМ Експерта/Методолога НДІ. У підсистемі підтримуються стандартні і спеціалізовані процедури пошуку. Частина цих функцій є функціями платформи "1С:Підприємство 8", але основні функції пошуку даних НДІ є оригінальною розробкою.

У модулі реалізовані такі функціональні можливості:

 • пошук по текстових атрибутах всіх основних довідників:
  • на точний збіг з урахуванням регістру;
  • на точний збіг без урахування регістру;
  • на точний збіг підрядка з урахуванням регістру;
  • на точний збіг підрядка без урахування регістру;
  • за умовою "починається на";
  • за умовою "закінчується на";
  • пошук з урахуванням морфології;
  • пошук з урахуванням символів із схожим зображенням;
 • пошук по числових атрибутах всіх основних довідників:
  • за умовою "дорівнює";
  • за умовою "не дорівнює";
  • за умовою "не менше";
  • за умовою "не більше";
  • за умовою "знаходиться у діапазоні з __ до __";
  • за умовою "знаходиться поза діапазоном з __ до __";
 • пошук за значеннями властивостей і характеристик;
 • пошук взаємозамінних позицій (аналогів) за набором властивостей, характеристик та їх значень;
 • перегляд дубльованих позицій;
 • перегляд картки запису основного довідника;
 • перегляд картки запису класифікатора;
 • перегляд зв'язаних об'єктів;
 • відображення ієрархічних довідників у вигляді дерева;
 • сортування записів довідників по декількох атрибутах;
 • перегляд прикріплених до записів довідників файлів;
 • управління особистими папками користувачів і переглядом/вибором останніх використаних користувачем об'єктів;
 • управління буфером обробки.

 

Управління заявками на додавання/зміну об’єктів НДІ

Модуль призначений для забезпечення процесів ведення (підтримки в актуальному стані) об'єктів НДІ.

За допомогою цієї підсистеми реалізується підтримка процедур бізнес-процесу додавання, перевірки, зміни та публікації (створення у довіднику) об'єктів НДІ. Ці функції модуля використовуються в АРМ Користувача під час ініціації процесу додавання або зміни інформації в ЄС НДІ. В АРМ Експерта/Методолога модуль використовується для оповіщення про нові заявки, розподілу заявок за виконавцями, обробки та контролю обробленої інформації, запуску процедур публікації змін.

У модулі управління заявками реалізовані такі функції:

 • створення заявок на додавання, зміну або вилучення записів у довідниках;
 • відправка заявок у службу НДІ;
 • підтримка статусів обробки об'єктів НДІ під час кожного кроку:
  • тимчасовий елемент;
  • створена заявка;
  • обробку розпочато;
  • оброблена.

Із зазначенням докладної деталізації точок обробки завдань:

 • підтримка розподілу заявок старшим експертом служби НДІ по фахівцях служби;
 • підтримка механізму передачі заявок на обробку іншому фахівцю служби НДІ;
 • закріплення спеціалістів служби НДІ за певними групами записів довідників (за класифікаційними ознаками записів, за груповими ознаками) з можливістю автоматичного розподілу заявок на обробку;
 • підтримка тимчасової передачі повноважень між спеціалістами служби НДІ;
 • запуск механізмів публікації у довідниках оброблених об'єктів із заявок;
 • налаштування процедури проходження заявок (послідовність погоджень, встановлення термінів виконання задач);
 • формування повідомлень у разі відхилення від термінів виконання заявки;
 • підтримка попередньої класифікації записів у заявках користувачів;
 • формування звітів, пов'язаних з обробкою користувацьких заявок;
 • групове завантаження заявок із файлів формату MS Excel;
 • ведення журналу змін станів заявок;
 • підтримка механізмів прикріплення файлів до заявок;
 • перегляд прикріплених до заявки файлів.

 

Первинне завантаження контенту

Модуль синхронізації даних призначений для завантаження даних без заявок у всі довідники системи. Це стартова процедура на початку експлуатації (підготовці до експлуатації) ЄС НДІ.

У модулі синхронізації даних реалізовані такі функції:

 • зберігання алгоритмів зчитування даних НДІ під час завантаження із файлів у систему;
 • завантаження даних НДІ формату Excel або з довільної бази даних;
 • введення групових заявок у систему з Excel файлів;
 • контроль і заміна комплекту правил для синхронізації даних;
 • зміна префіксу інформаційної бази.

Адміністрування ЄС НДІ

Модуль адміністрування призначений для визначення списку користувачів ЄС НДІ, призначення прав доступу до інформації, встановлення/зняття різних обмежень на роботу з об'єктами НДІ, реалізації процесів забезпечення протоколювання роботи системи.

У рамках підсистеми адміністрування реалізовано такий функціонал:

 • створення нового облікового запису користувача;
 • редагування облікових записів користувачів;
 • призначення рольових функцій користувачам:
  • користувач системи управління НДІ;
  • експерт служби НДІ;
  • старший експерт служби НДІ;
  • методолог служби НДІ;
 • встановлення/зняття обмежень прав доступу на модифікацію для будь-якого поля кожного з довідників;
 • ведення журналу реєстрації роботи користувачів.

Створення та налаштування довідників у користувацькому режимі

Модуль призначений для створення та налаштування довільних довідників і класифікаторів у користувацькому режимі, без використання режиму Конфігуратора, та є одним з основних режимів роботи.

Для довідників і класифікаторів, створених у користувацькому режимі, існує можливість підтримки повноцінної ієрархії, як на рівні елементів, так і на рівні груп елементів.

Довільні довідники дозволяють використовувати бізнес-процеси, підключати будь-яку кількість класифікаторів і виконувати нормалізацію даних. Крім того, зазначений функціонал дає можливість гнучкого налаштування прав доступу до даних і дій над довідниками для різних груп та окремих користувачів системи.

Робота з довільними довідниками і класифікаторами здійснюється аналогічно до типових довідників, які розроблені у конфігурації.

У модулі реалізовані такі функції:

 • створення та налаштування довільної структури та інтерфейсів довідників у режимі "1С:Підприємство";
 • створення заявок на додавання, зміну або вилучення записів у довідниках;
 • нормалізація даних і підтримка об'єктів НДІ в актуальному стані;
 • зберігання та пошук даних у довільних довідниках;
 • налаштування та збереження прав доступу для довідників.

 

 

Технологічні переваги

Рішення "1С:MDM Управління нормативно-довідковою інформацією" розроблено на технологічній платформі "1С:Підприємство 8.3", яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність та масштабованість системи;
 • організувати роботу із системою через Інтернет, у режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в тому числі у "хмарковому" режимі;
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.

Використання сучасної трирівневої платформи з комплексним програмним застосуванням масштабу підприємства, дозволяє директору з ІТ і фахівцям ІТ-підрозділу підприємства бути впевненими в надійності зберігання даних, продуктивності й масштабованості системи. ІТ-спеціалісти отримують зручний інструмент для реалізації завдань, необхідних підприємству й супроводу створеної під час впровадження системи.

На платформі "1С:Підприємство 8.3" реалізовано нове клієнтське застосування — тонкий клієнт: воно може підключатися по протоколам http або https. У цьому випадку вся бізнес-логіка реалізується на сервері. Віддалені підрозділи можуть, використовуючи тонкого клієнта, підключатися через Інтернет і в on-line режимі працювати з інформаційною базою. Підвищується безпека і швидкість роботи.

На платформі "1С: Підприємство 8.3" реалізовано нове клієнтське застосування — Web-клієнт: не вимагає установки на комп'ютер користувача ніяких компонент, дозволяє використовувати на робочих місцях користувачів операційні системи Windows і Linux. Не вимагає адміністрування на комп'ютерах користувачів. Забезпечує оперативний доступ до інформаційної бази для "мобільних" співробітників.

Реалізовано спеціальний режим роботи клієнтських застосувань — режим низької швидкості з'єднання (наприклад, при роботі через GPRS, dialup). Можна працювати в будь-якій точці, де немає постійного підключення до Інтернету.

У режимі керованого застосування інтерфейс не "малюється", а "описується". Розробник описує тільки загальну схему командного інтерфейсу й загальну схему форм. Цей опис платформа використовує при побудові інтерфейсу для конкретного користувача з урахуванням різних чинників, зокрема:

 • прав користувача;
 • особливостей конкретного впровадження;
 • налаштувань, зроблених самим користувачем.
Можлива побудова індивідуального інтерфейсу для кожного користувача.

Реалізовано механізм функціональних опцій. Вони дозволяють вмикати/вимикати необхідні функціональні частини конфігурації без зміни самого прикладного рішення. Можна підлаштовувати інтерфейс під кожну роль, беручи до уваги уподобання користувачів.

Масштабованість і продуктивність

Використання платформи "1С:Підприємство 8.3" забезпечує ефективну роботу й надійне зберігання інформації при роботі сотень користувачів. Сучасна трирівнева архітектура системи дає збереження високої продуктивності у разі значного зростання навантаження на систему й обсягів оброблюваних даних. Висока відмовостійкість досягається завдяки резервуванню кластера серверів, а оптимізація швидкодії  - завдяки динамічному балансуванню навантаження між кластерами. Використання СУБД світових лідерів (MS SQL, IBM DB2, Oracle Database) дозволяє будувати високопродуктивні й надійні інформаційні системи.

Побудова територіально розподілених систем

"1С:Підприємство 8" надає механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (конфігурації) з територіально рознесеними базами даних, об'єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру.

Це дає можливість будувати на основі прикладного рішення розподілену інформаційну систему для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяє ефективно управляти бізнесом і бачити картину "загалом" з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

Умови придбання та супроводу

Для придбання програми ви можете звернутися до партнерів 1С:Франчайзі. Поточні ціни вказані в прайс-листі.

"1С:MDM Управління нормативно-довідковою інформацією" поставляється з апаратним захистом:

 • 4820179074529 1С:Підприємство 8. MDM  Управління нормативно-довідковою інформацією

Розширення використання поставки програмних продуктів здійснюється придбанням відповідної кількості додаткових ліцензій на платформу "1С:Підприємство 8". 

Для програмних продуктів системи "1С:Підприємство 8" передбачено обслуговування по лінії  1С:ІТС Україна Галузевий 4-ої категорії.

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів

Інформаційний лист Про випуск редакції 2.0 прикладного рішення "1С:MDM Управління нормативно-довідковою інформацією" на платформі "1С:Підприємство 8.3" та включення до складу рішень, які супроводжуються в рамках сервісу 1С:ІТС Галузевий  від 09.09.2016


Повернення до списку