Галузеві і спеціалізовані продукти

Галузеві і спеціалізовані продукти

1С:Система проектування прикладних рішень (СППР)

Спеціалізована конфігурація "1С:Підприємство 8. Система проектування прикладних рішень" (СППР) призначена для проектування прикладних рішень (конфігурацій) на платформі "1С:Підприємство 8" і ведення технічної документації проекту. СППР може бути використана в якості інструменту для проектування нових інформаційних систем, що розробляються в середовищі "1С:Підприємство 8", а також для опису й документування наявних систем, розроблених раніше без використання СППР.

СППР є конфігурацію, призначеною для використання з платформою "1С:Підприємство 8.3".

Використання "1С:Підприємство 8. Система проектування прикладних рішень" (СППР) дозволяє:

Керівникам проектів

 • Організувати централізований облік вимог і побажань до інформаційної системи;
 • Збудувати цілісну модель системи, відштовхуючись від автоматизованих процесів, з можливістю перевірки коректності моделі;
 • Керувати змінами в проекті;
 • Формувати план виконання проекту;
 • Аналізувати завершеність проекту (виконання необхідних завдань, відсутність помилок).

Розробникам

 • Спроектувати функціонал у загальному контексті проекту.
 • Враховувати зафіксовані вимоги й побажання під час проектування.
 • Однаково документувати проект.
 • Планувати власну роботу.
 • Відстежувати необхідність власної участі в суміжних проектах.
 • Організувати обмін повідомленнями з учасниками проекту в контексті об'єктів, що цікавлять.
 • Спростити розробку обмежень доступу.

Технічним письменникам

 • Спростити підготовку довідкової інформації в єдиному стилі, з урахуванням структури конфігурації і взаємозв'язків різних об'єктів конфігурації.
 • Використовувати проектні матеріали для підготовки документації та іншого.

Тестерам

 • Отримати доступ до проектних матеріалів, що описують функціональність.
 • Забезпечити реєстрацію та відстеження помилок.

Впроваджувальникам

 • Розібратися в типовому рішенні, використовуючи проектну документацію.
 • Співвіднести реальні процеси підприємства з моделлю системи, проаналізувавши покриття процесів функціональністю і виявивши необхідність доопрацювань.
 • Органічно внести власні доробки в типову функціональність із вивірянням отриманої моделі.
 • Спростити освоєння конфігурації користувачами, формувати інструкції для роботи з конкретною функціональністю.

СППР надає можливість ведення інформації про декілька конфігурацій в розробці у рамках однієї інформаційної бази, з можливістю розмежування доступу за конфігураціями-проектами.

Конфігурація дозволяє створити логічну модель інформаційної системи, виходячи з автоматизованих процесів.

В основі логічного проектування за допомогою СППР лежить функціональна декомпозиція складних систем із застосуванням стандарту IDEF0. Це дозволяє в простій і наочній формі описувати проектовану систему з необхідним ступенем деталізації. Логічна модель будується з урахуванням процесів, які планується автоматизувати, вона пов'язує виконавців, робочі місця й інформаційні потоки. Логічна модель співвідноситься з метаданими конфігурації.

Функціонал СППР включає механізми управління вимогами та змінами в проекті. Використання цієї функціональності дозволяє органічно внести в наявний проект зміни, пов'язавши їх з логічною моделлю проекту.

Наявність формальних правил перевірки дає можливість виявити й усунути помилки й невідповідності в проекті.

Система включає механізми реєстрації та відстеження помилок з урахуванням конфігурацій-бібліотек, що входять до проекту.

СППР дозволяє формувати тексти довідки з урахуванням взаємозв'язків об'єктів конфігурації. Довідка оформлюється в єдиному стилі. Підготовлені тексти довідки можуть бути завантажені безпосередньо в розроблювану конфігурацію засобами конфігуратора.

Вбудовані механізми вивантаження-завантаження даних проектів дозволяють організувати публікацію проектної інформації для можливості використання та роботи з цією інформацією в інших інформаційних базах СППР.

Система підтримує роботу в режимі тонкого і веб-клієнта.

Умови придбання й сервісні послуги користувачам

Для придбання програми 4820179073881 "1С:Підприємство 8. Система проектування прикладних рішень" ви можете звернутися до партнерів-1С:Франчайзі. Поточні ціни вказані в прайс-листі.

Програмний продукт "1С:Підприємство 8. Система проектування прикладнихрішень" включає дистрибутив конфігурації "1С:Система проектування прикладних рішень", документацію з використання продукту, ліцензійну угоду, реєстраційну картку та пінкод для реєстрації на сайті підтримки користувачів. Для використання СППР необхідна наявність у користувача правомірно придбаного програмного продукту на платформі "1С:Підприємство 8" версії ПРОФ або КОРП. Необхідно використовувати версію платформи не нижче 8.3.3. У поставку продукту входить документація (2900001690232 1С:Підприємство 8. Конфігурація "Система проектування прикладних рішень". Ред. 1.1. Керівництво користувача. 2-е видання.), яка також може купуватися окремо.

Крім того, програма входить у комплект поставки деяких прикладних рішень, наприклад

Для програмного продукту передбачено обслуговування по лінії галузевого інформаційно-технологічного супроводу Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів.

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів.

Інформаційний лист У продажу друге видання документації для конфігурації "Система проектування прикладних рішень" від 10.12.2015
Повернення до списку