Галузеві і спеціалізовані продукти

Галузеві і спеціалізовані продукти

1С:Молокозавод

Галузеве прикладне рішення "1С:Підприємство 8. Молокозавод" розроблено на базі "1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством" і є комплексним рішенням, що охоплює основні контури управління й обліку. Рішення дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності з урахуванням вимог молокопереробних підприємств різних напрямів діяльності: молокозаводів, маслосироробних заводів, олійножирових заводів, маргаринових заводів і холодокомбінатів.

Функціональні можливості

Прикладне рішення, крім стандартних підсистем "1С:Управління виробничим підприємством", містить спеціалізовані галузеві підсистеми:

Управління закупівлями й облік молочної сировини

Підсистема дозволяє:

 • вести облік надходження сировини від постачальників, з реєстрацією якісних показників (критеріїв), на підставі яких визначаються сорт, а також значення закупівельних цін;
 • розмежувати повноваження з реєстрації кількісних, якісних і вартісних показників сировини, що закуповується на рівні документів;
 • вести облік надходження сировини з реєстрацією якісних показників — критеріїв визначення сортності (склад якісних показників і сортів для кожного виду сировини визначається користувачем);
 • використовувати до трьох одиниць виміру сировини — фізична вага, залікова вага жиру (або жирокілограми) і залікова вага білку (або білкокілограми);
 • гнучко налаштовувати алгоритм розрахунку закупівельних цін, з урахуванням базових цін сировини кожного контрагента, надбавок за якісні показники (жирність, білок) і коефіцієнтів сортності; 
 • Суми надбавок зберігаються окремо, тому під час формування звітності користувач має можливість побачити і проаналізувати складники закупівельної ціни.
 • враховувати транспортні витрати з доставки сировини;
 • друкувати, необхідні постачальникам, документи з приймання сировини;

Крім обліку самої сировини в підсистемі реалізовано облік додаткових послуг від постачальників сировини. Є можливість для кожного договору з постачальником визначити склад послуг, а для конкретної номенклатури задати алгоритм розрахунку кількості, від якого залежить сума послуги.

Звітність у підсистемі дозволяє аналізувати надходження сировини за великою кількістю розрізів і показників (сорти, якісні характеристики, надбавки тощо.).

Управління виробництвом

Підсистема включає:

 • оперативне відображення випуску й облік молочної продукції в декількох одиницях виміру, як залежних одна від одної, так і незалежних;
 • розрахунок нормативних витрат сировини на випуск продукції відповідно до рецептур формульного й табличного виду, залежних від параметрів сировини (вмісту жиру, білка);
 • облік зворотних відходів виробництва (обрат, пахта, сироватка) й оцінку зворотних відходів, з огляду на вартість прийнятої сировини;
 • облік витрат сировини за нормативним методом або за фактичними даними;
 • облік випуску продукції з відображенням напівфабрикатів (вершків, нормалізованих сумішей) або безпосередньо із сировини;
 • розширено функціонал обліку переробки давальницької сировини й давальницької продукції в переробника;
 • додаткові можливості з сертифікації молочної продукції;
 • галузеву виробничу звітність.

Управління продажами

У підсистемі передбачені:

 • бланк замовлення з налаштованим порядком номенклатурних позицій;
 • прийом заявок на відвантаження продукції з урахуванням маршрутів доставки й аналіз зведеного замовлення в порівнянні з планом продажів;
 • пакетне формування і друк документів на відвантаження продукції на підставі замовлень, включно з випискою з посвідчення якості на продукцію;
 • розрахунок сум супутної реалізації продукції послуг (навантаження/розвантаження, доставка, амортизація тари);
 • аналіз продажів молочної продукції, прибутку від продажів і рентабельності.

Управління автотранспортним підрозділом

Підсистема включає:

 • облік робіт автотранспорту від первинного документа — подорожнього листа, що виконує три основні функції:
  • розподіл робіт автотранспорту за об'єктами — одержувачами послуг;
  • розрахунок заробітної плати водіїв;
  • розрахунок списання пального відповідно до встановлених на підприємстві норм витрат з урахуванням коефіцієнтів (зимовий, міський цикл);
  • визначення відхилень фактичних витрат від нормативних;
 • облік витрат на автотранспортний підрозділ за номенклатурними групами (видами автотранспорту, автомашинами);
 • аналіз експлуатаційних показників роботи автотранспорту.

Спільне рішення "1С:Молокозавод" підтримує всю типову функціональність конфігурації "1С:Управління виробничим підприємством" системи "1С:Підприємство 8", доповненням до якої він є. Водночас, прикладне рішення не виконує завдання ведення регламентованого бухгалтерського й податкового обліку відповідно до вимог українського законодавства.

Технологічні переваги

Використання сучасної трирівневої платформи з комплексним додатком масштабу підприємства, дозволяє директору з ІТ і фахівцям ІТ-підрозділу підприємства бути впевненими в надійності зберігання даних, продуктивності й масштабованості системи. ІТ-спеціалісти отримують зручний інструмент для супроводу впровадженої системи.

На платформі "1С:Підприємство 8.2" реалізовано клієнтський додаток — тонкий клієнт: він може підключатися за протоколами http або https, вся бізнес-логіка реалізується на сервері. Віддалені підрозділи можуть, використовуючи тонкого клієнта, підключатися через Інтернет і в on-line режимі працювати з інформаційною базою. Підвищується безпека і швидкість роботи.

На платформі "1С:Підприємство 8.2" реалізовано клієнтський додаток — Web-клієнт, який не вимагає установки на комп'ютер користувача ніяких компонент, дозволяє використовувати на робочих місцях користувачів операційні системи Windows і Linux. Не вимагає адміністрування на комп'ютерах користувачів. Забезпечує оперативний доступ до інформаційної бази для "мобільних" співробітників.

Реалізовано спеціальний режим роботи клієнтських додатків — режим низької швидкості з'єднання (наприклад, при роботі через GPRS, dialup). Можна працювати в будь-якій точці, де немає постійного підключення до Інтернету.

У режимі керованого застосування інтерфейс не "малюється", а "описується". Розробник визначає тільки загальну схему командного інтерфейсу й загальну схему форм. Це опис платформа використовує при побудові інтерфейсу для конкретного користувача з урахуванням різних факторів:

 • прав користувача;
 • особливостей конкретного впровадження;
 • налаштувань, зроблених самим користувачем.

Можлива побудова індивідуального інтерфейсу для кожного користувача.

Реалізовано механізм функціональних опцій. Вони дозволяють вмикати/вимикати необхідні функціональні частини конфігурації без зміни прикладного рішення безпосередньо. Можна підлаштовувати інтерфейс під кожну роль, беручи до уваги потреби користувачів.

Масштабованість і продуктивність

Використання платформи "1С:Підприємство 8.2" забезпечує ефективну роботу й надійне зберігання інформації під час роботи сотень користувачів. Сучасна трирівнева архітектура системи забезпечує високу продуктивність у разі значного зростання навантаження на систему й обсягів оброблюваних даних. Висока відмовостійкість досягається за рахунок резервування кластера серверів, а оптимізація швидкодії — за рахунок динамічного балансування навантаження між кластерами. Використання СУБД світових лідерів (MS SQL, IBM DB2, Oracle Database) дозволяє будувати високопродуктивні й надійні інформаційні системи.

Побудова територіально розподілених систем

В "1С:Підприємство 8" реалізовано механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (конфігурації) з територіально рознесеними базами даних, об'єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру.

Це дає можливість будувати рішення для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяють ефективно управляти бізнесом і бачити картину загалом з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

Інтеграція з іншими системами

Забезпечується інтеграція з зовнішніми програмами (наприклад, технологічна підготовка виробництва, система "клієнт-банк") й обладнанням (наприклад, контрольно-вимірювальні прилади або складські термінали збору даних) на основі загальновизнаних відкритих стандартів і протоколів передачі даних, підтримуваних платформою " 1С:Підприємство 8.2 ".

Умови придбання й супроводу

Програмне рішення є захищеним і містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем. Програмний продукт не є самостійним і може бути придбаний тільки як доповнення до прикладного рішення "1С:Управління виробничим підприємством для України".

Для придбання програми ви можете звернутися до партнерів 1С:Франчайзі, які беруть участь у проекті "1С:Центр компетенції з ERP-рішень".

Поточні ціни вказані в прайс-листі.

Конфігурація включена до складу таких продуктів з апаратним захистом:

 • 4820179074260 1С:Підприємство 8. Молокозавод. Міжнародна поставка для Користувачів "1С:Управління виробничим підприємством

Розширення використання поставки програмних продуктів здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на конфігурацію:

 • 4820179074277 1С:Підприємство 8. Молокозавод, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
 • 4820179074284 1С:Підприємство 8. Молокозавод, клієнтська ліцензія на 5 робочих Місць
 • 4820179074291 1С:Підприємство 8. Молокозавод, клієнтська ліцензія на 10 робочих Місць
 • 4820179074307 1С:Підприємство 8. Молокозавод, клієнтська ліцензія на 20 робочих Місць
 • 4820179074314 1С:Підприємство 8. Молокозавод, клієнтська ліцензія на 50 робочих Місць
 • 4820179074321 1С:Підприємство 8. Молокозавод, клієнтська ліцензія на 100 робочих Місць
і відповідної кількості додаткових ліцензій на платформу "1С:Підприємство 8".

Для програмних продуктів системи "1С:Підприємство 8" передбачено обслуговування по лінії Інформаційно-технологічного супроводу 1С:ІТС Україна.

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів


Повернення до списку