Галузеві і спеціалізовані продукти

Галузеві і спеціалізовані продукти

1С:Поліграфія

"1С:Підприємство 8. Поліграфія" розроблений на базі "1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством" і включає в себе крім галузевого функціоналу всі можливості базовій конфігурації.

При розробці нової редакції "1С:Підприємство 8. Поліграфія", враховані результати впровадження та експлуатації конфігурації на більш ніж на 150 підприємствах галузі.

Функціональні можливості

УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ НА ПОЛІГРАФІЧНУ ПРОДУКЦІЮ

Галузеве рішення забезпечує можливість обліку матеріалів і готової продукції в різних аналітичних розрізах обліку (підприємств, підрозділів, поліграфічних замовлень, виду продукції, специфікацій, статей витрат, характеристик (щільність, формат) і т.д.).

З огляду на те, що випуск готової поліграфічної продукції завжди пов'язаний з великою кількістю виробничих операцій і споживанням великої кількості матеріалів, актуального значення набуває швидкість і точність розрахунку замовлення клієнта. У зв'язку з цим, одна з основних функцій програми - розрахунок замовлення клієнта.

Використовуючи "1С:Поліграфія", фахівці підприємств поліграфічної галузі отримують можливість оперативно керувати замовленнями на поліграфічну продукцію, зокрема:

 • Автоматично розраховувати вартості операцій препрессу, пресу, постпрессу.
 • Автоматично розраховувати технічні втрати, приладку, час виконання препрессових, пресових і постпрессових операцій.
 • Розраховувати планову кількість матеріалів на замовлення (паперу, плівки, фарби, інших матеріалів).
 • Резервувати матеріали під замовлення.
 • Використовувати гнучкий механізм роботи зі знижками/націнками в замовленнях.
 • Фіксувати узгоджену суму замовлення.
 • Розраховувати складені замовлення.
 • Аналізувати інформацію щодо внесення змін до замовлення.
 • Відстежувати інформацію про стан замовлень.
 • Розмежовувати доступ до поліграфічних замовлень на різних стадіях їх виконання.
 • Формувати технологічні діаграми і карти, які містять відомості по всіх параметрах замовлення, необхідних для його виготовлення.
 • Використовувати систему зберігання і пошуку посилань на макети готової продукції.
 • Використовувати систему шаблонів замовлень.
 • Аналізувати витрати по замовленнях.
 • Аналізувати інформацію щодо виконання, оплати і відвантаження замовлень.
 • Вести розширений аналіз випуску продукції в розрізі: вартості, собівартості, прибутку і рентабельності.
 • Аналізувати ефективність роботи менеджерів по замовленнях.

УПРАВЛІННЯ ПОЛІГРАФІЧНИМ ВИРОБНИЦТВОМ

Вартість виготовлення поліграфічного замовлення розраховується урахуванням наступних параметрів - обладнання, формату, щільності, барвистості, тиражу. При цьому в кінцеву вартість замовлення включається планова вартість матеріалів, витрати на приладження і технологічні втрати. Для кожного етапу виробничого процесу передбачена своя змінна вартість. Якщо потрібно виконати певний набір додаткових послуг, то існує можливість додавання операцій до стандартного виробничого процесу.

Підсистема управління поліграфічним виробництвом реалізує наступні функції:

 • Можливість нормування вартості і втрат виробничих операцій в розрізі обладнання, тиражу, формату, барвистості, щільності, вільних параметрів поліграфічної продукції.
 • Можливість нормування приладки і технологічних втрат друкарського обладнання за часом друку або по листопрогонному тиражу в розрізі формату, барвистості, щільності, вільних параметрів поліграфічної продукції.
 • Можливість нормування технологічних втрат обладнання, яке використовується після друку, в розрізі формату, кількості операцій.
 • Можливість нормування матеріалів, необхідних для виконання тієї чи іншої операції поліграфічної галузі.

Для автоматизації планування та виконання поліграфічних замовлень, а також для управління і обслуговування поліграфічного обладнання передбачені наступні функції системи:

 • Облік обладнання в розрізі властивостей (виробник, вид обладнання, швидкість друку).
 • Профілактика та ремонт обладнання за нормою виробітку заданих параметрів (листопрогінному тиражу, кількості операцій, часу друку і т.д.).
 • Облік простоїв обладнання.
 • Облік замовлень на виконання робіт з обслуговування обладнання.
 • Можливість планового завантаження робочих центрів (обладнання і підрозділів) в розрізі замовлень на поліграфічну продукцію.
 • Можливість відображення фактичної зайнятості обладнання в розрізі операцій, виконавців, по замовленням на поліграфічну продукцію.
 • Можливість призупинити друк виконання запланованого тиражу операції замовлення.
 • Формування бланків змінно-добового завдання для кожного робочого центру
 • Можливість план-фактного аналізу виконання замовлень і завантаження устаткування.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

Підсистема управління фінансами орієнтована на комплексне вирішення завдань планування, контролю та обліку доходів і витрат, вона дозволяє підприємству ефективно використовувати власні кошти та залучені інвестиції, підвищити керованість бізнесу в цілому.

Реалізовані механізми оптимізують фінансові інструменти, що застосовуються, роблячи роботу компанії прозорою для внутрішнього і зовнішнього аудиту, підвищують інвестиційну привабливість бізнесу.

Функціональні можливості підсистеми забезпечують вирішення широкого кола завдань фінансової служби, планового і економічного відділів, бухгалтерії.

Бюджетування

Підсистема реалізує наступні функції:

 • планування діяльності та ресурсів підприємства на будь-який період в розрізі сценаріїв, центрів фінансової відповідальності (ЦФВ), проектів, залишкових і оборотних показників, додаткової аналітики (номенклатура, контрагенти, та ін.);
 • моніторинг фактичного виконання в розрізах виконаного планування;
 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
 • фінансовий аналіз;
 • аналіз доступності коштів;
 • аналіз відхилень планових і фактичних даних.

Управління грошовими коштами

Підсистема казначейства містить функції, необхідні для ефективного управління рухом грошових коштів, контролю над здійснюваними платежами:

 • багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
 • реєстрація планованих надходжень і витрат грошових коштів;
 • резервування коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках і в касах;
 • розміщення грошових коштів в очікуваних вхідних платежах;
 • формування платіжного календаря;
 • оформлення всіх необхідних первинних документів;
 • інтеграція з системами "клієнт банку";
 • можливість рознесення (ручного або автоматичного) суми платіжного документа по декількох договорах і угодах.

Управління взаєморозрахунками

Підсистема управління взаєморозрахунками використовується в фінансових, постачальницьких і збутових структурах підприємства, дозволяючи оптимізувати фінансові ризики підприємства і потреба в оборотному капіталі.

Аналізується зміна в часі прогнозованної (відкладеної) і фактичної заборгованості. Відкладена заборгованість виникає при відображенні в системі таких подій, як замовлення на поставку або передачу на комісію товарно-матеріальних цінностей, заявка на отримання грошових коштів та інших аналогічних. Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності.    

Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:

 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • облік причин виникнення заборгованості;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, угодами, по окремих господарських операціях);
 • аналіз поточного стану заборгованості та історії її зміни.

Облік за міжнародними стандартами

Підсистема включає в себе окремий План рахунків відповідно до МСФЗ, який може налаштовуватися користувачем, і забезпечує:

 • трансляцію (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку за правилами, які можуть гнучко налаштовуватися користувачем;
 • паралельне ведення обліку за національними та міжнародними стандартами по тих дільницях, де відмінності між національними нормативами і вимогами МСФЗ істотні (наприклад, облік основних засобів, нематеріальних активів);
 • проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів в "ручному" режимі.

Можливості підсистеми дозволяють:

 • мінімізувати трудомісткість ведення обліку по МСФЗ за рахунок використання даних регламентованого бухгалтерського обліку;
 • проводити зіставлення даних бухгалтерського обліку та обліку по МСФО, полегшуючи звірку даних перед підготовкою звітності по МСФО.

Підсистема може також бути налаштована для ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до зарубіжних стандартів, в тому числі US GAAP.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Співробітники відділу кадрів, відділу організації праці і зайнятості та бухгалтерії можуть використовувати підсистему управління персоналом в єдиному інформаційному просторі для щоденної роботи.

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків з персоналом. У числі можливостей підсистеми:

 • планування потреб в персоналі;
 • ведення штатного розкладу організації;
 • планування зайнятості і графіка відпусток працівників;
 • рішення задач забезпечення бізнесу кадрами - підбір, анкетування і оцінка;
 • кадровий облік і аналіз кадрового складу;
 • аналіз рівня та причин плинності кадрів;
 • ведення регламентованого документообігу;
 • розрахунок заробітної плати працівників підприємства;
 • автоматичний розрахунок регламентованих законодавством нарахувань, утримань і податків.

За накопиченим даними про співробітників можна побудувати різноманітні звіти: списки працівників, аналіз кадрового складу, звіти по відпустках (графіки відпусток, використання відпусток і виконання графіка відпусток) і т.д.

Підсистема регламентованого кадрового документообігу дозволяє автоматизувати кадрові операції відповідно до чинних нормативних документів:

 • заключення і ведення трудових договорів з кожним співробітником організації;
 • формування затверджених форм по праці;
 • персоніфікований облік для ПФР;
 • ведення військового обліку.

Розрахунок зарплати

Важливим аспектом управління бізнесом є побудова системи мотивації працівників, орієнтованої на збільшення обсягу продукції, що випускається з належним рівнем якості продукції, що передбачає зацікавленість персоналу в підвищенні кваліфікації. Для реалізації стратегій мотивації персоналу часто використовується тарифна і відрядна системи оплати праці, для точного розрахунку нарахувань відповідно до прийнятих правил призначена підсистема розрахунку зарплати.

Підсистема дозволяє автоматизувати весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактичний виробіток, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати та звітності в державні наглядові органи.

Результати розрахунку заробітної плати відображаються в управлінському, бухгалтерському, податковому обліку з необхідним ступенем деталізації:

 • відображення результатів розрахунку управлінської зарплати в управлінському обліку;
 • відображення результатів розрахунку регламентованої зарплати в бухобліку;
 • відображення результатів розрахунку регламентованої зарплати як витрат, що приймаються до обліку для цілей обчислення податків і внесків.

УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ

Одним з найбільш результативних способів зниження витрат у виробництві є побудова й оптимізація плану виробництва продукції. Це дозволяє підприємству знизити рівень простою обладнання і висококваліфікованих фахівців, скоротити терміни виконання замовлень, уникнути зривів плану продажів через перевантаження виробничих ресурсів, оптимізувати рух матеріалів і складські залишки, зробити процес виробництва прозорим і керованим.

Підсистема управління виробництвом призначена для планування виробничих процесів і матеріальних потоків у виробництві, відображення процесів виробничої діяльності підприємства і побудови нормативної системи управління виробництвом.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися співробітниками планово-економічного відділу, виробничих цехів, виробничо-диспетчерського відділу та інших виробничих підрозділів.

Реалізовані в підсистемі "Управління виробництвом" механізми планування виробництва забезпечують:

 • сценарне планування для вироблення різних варіантів стратегії виробництва або обліку можливих змін в умовах діяльності підприємства;
 • ковзне планування, що розширює горизонт планування в міру настання чергових планових періодів;
 • проектне планування виробництва;
 • фіксацію розпланованих даних від зміни (за сценаріями і періодам);
 • інтеграцію з підсистемою бюджетування.

Планування виробництва

Підсистема призначена для середньострокового і довгострокового планування виробництва і потреби в ресурсах, а також для проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва. При плануванні виробництва забезпечується можливість обліку багатьох параметрів, контролю виконуваності і відстеження виконання плану на різних етапах у декількох розрізах одночасно:

 • по підрозділах і менеджерах;
 • по проектах і підпроектах;
 • по ключових ресурсах;
 • по номенклатурних групах і окремими номенклатурними одиницям.

Формування укрупненого плану виробництва

 • На основі сформованих в підсистемі "Управління продажами" планів продажів здійснюється формування передбачуваних обсягів виробництва в розрізі номенклатурних груп (і, при необхідності, окремих позицій номенклатури).
 • Проводиться виявлення відмінностей між укрупненими й уточненими планами, пакетом розпланованих змінно-добових завдань, даними фактичного виробництва.
 • Здійснюється формування завдань на виробництво, контроль їх виконання і оцінка відставання виробництва.

Планування потреби в ресурсах

 • Можливе формування таблиць споживання і доступності основних (ключових) видів ресурсів при виробництві номенклатурних груп і окремих видів номенклатури.
 • Здійснюється контроль укрупненого плану виробництва на відповідність обмежуючим факторам, наприклад, зведеної доступності основних (ключових) видів ресурсів.
 • Ведеться облік доступності ключових ресурсів.

Позмінне планування виробництва

Підсистема призначена для планування виробництва в короткостроковому періоді в розрізі окремих номенклатурних позицій, а також для проведення план-фактного аналізу виконання планів виробництва виробничо-диспетчерським відділом. У даній підсистемі формується детальний позмінний графік виробництва і споживання, проводиться оцінка його можливості виконання з урахуванням запланованого завантаження ресурсів:

 • планування з урахуванням доступності потужностей у періодах планування і змін зведеної тривалості операцій по технологічному дереву. У разі недостатності потужностей у періодах здійснюється перенос планованих операцій в підперіоди з доступними вільними потужностями;
 • формування детального плану-графіка виробництва і операцій;
 • планування "поверх" існуючих планів виробництва і операцій або повне перепланування;
 • можливість планування операцій для територіально віддалених підрозділів;
 • планування з урахуванням часу транспортування між складами і підрозділами.

Формування позмінного плану виробництва

 • Формування плану виробництва, уточненого до окремих номенклатурних позицій з розрахунком точних строків виробництва.
 • Визначення точок розриву процедур розвузлування в технологічному дереві виробництва для всіх виробів, планованих у режимі "збірка на замовлення".
 • Формування графіка завантаження виробничих потужностей і потреби виробництва в сировині і комплектуючих.
 • Формування графіка фінальної збірки з уточненням термінів виробництва.

Визначення доступних потужностей ресурсів

 • Ведення списку робочих центрів і технологічних операцій.
 • Підтримка календарів доступності окремих робочих центрів і введення доступності ресурсів за даними календарів.
 • Об'єднання робочих центрів у групи із заданням пріоритетів для планування.
 • Розрахунок завантаження робочих центрів в ході визначення графіка потреб у матеріалах.

Контроль виконання

 • Формування плану-графіка потреб виробництва.
 • Формування завдань на виробництво, змінно-добових завдань.
 • План-фактний аналіз ходу виробництва, контроль і аналіз відхилень.

Управління даними про вироби

Нормування складу продукції дозволяє контролювати списання матеріалів у виробництво (лімітно-забірні карти), планувати собівартість продукції, аналізувати розбіжності між плановою та фактичною собівартістю і виявляти їх причини.

Задання маршрутної (технологічної) карти дозволяє планувати ланцюжок виробництва багатограничної продукції, на кожному етапі оцінюючи її виконуваність з урахуванням завантаження устаткування і доступності необхідних для виробництва ресурсів.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватися головним інженером і співробітниками, які працюють у відділах головного конструктора та головного технолога.

В рамках управління виробництвом реалізована функція обліку нормативних витрат матеріалів при виробництві та аналіз відхилень від норм. Норми споживання матеріалів закладаються в специфікації виготовлення продукції.

Нормативний склад продукції використовується:
 • при аналізі відхилень від норм, для контролю якості продукції;
 • для розрахунку собівартості - як база розподілу непрямих витрат.

Для цілей змінного планування весь технологічний процес можна представити у вигляді набору послідовностей операцій. Такий набір задає маршрутну карту виготовлення продукції. Кожна операція може бути охарактеризована своїм набором матеріальних потреб на вході і набором виробів на виході.

Управління витратами і розрахунок собівартості

Підсистема управління витратами призначена для обліку фактичних витрат підприємства та розрахунку собівартості продукції.

Основні функції підсистеми:
 • облік фактичних витрат звітного періоду в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі;
 • оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ);
 • облік фактичних залишків НЗВ на кінець звітного періоду;
 • облік браку у виробництві і на складах;
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період основної та побічної продукції (напівфабрикатів, браку) - неповної і повної виробничої собівартості і фактичної повної собівартості реалізації продукції, в т.ч. розрахунок собівартості випуску продукції у переробників;
 • розрахунок собівартості випуску протягом місяця за документами випуску - по прямих витратах або по плановій собівартості;
 • облік переробки давальницької сировини;
 • розрахунок фактичної вартості залишків НЗВ на кінець звітного періоду;
 • надання даних (звітів) про порядок формування собівартості;
 • надання даних про структуру собівартості випуску для оцінки відхилень від заданих нормативів.

УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

Підсистема дозволяє автоматизувати всі типові операції обліку основних засобів:

 • прийняття до обліку;
 • зміна стану;
 • нарахування амортизації;
 • зміна параметрів і способів відображення витрат по амортизації;
 • облік фактичного виробітку основних засобів;
 • комплектація і розукомплектація, переміщення, модернізація, списання і продаж ОС.

Підтримується широкий спектр способів розрахунку амортизації. Підсистема дозволяє отримувати детальну інформацію про стан основних засобів, аналізувати ступінь їх зносу і відстежувати виконання робіт з обслуговування обладнання.

КЕРУВАННЯ ПРОДАЖАМИ

Застосування підсистеми комерційним директором, співробітниками відділу збуту і складськими працівниками дозволить підвищити ефективність їх діяльності.

Підсистема управління продажами забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів продукції і товарів на виробничому підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажу продукції і товарів - зі складу і під замовлення, продаж в кредит або по передоплаті, продаж товарів, прийнятих на комісію, передача на реалізацію комісіонеру і т.д.

Підсистема призначена для планування:
 • обсягів продажів в натуральному і вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продажі за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки і отриманих на плановий період замовленнь покупців;
 • відпускних цін, в тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів;
 • собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників, планової або фактичної собівартості продукції за певний період.

Планування продажів може вестися як по підприємству в цілому, так і по підрозділах або групам підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців (по регіонах, по видах діяльності і т.п.). Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства.
Для контролю виконання розроблених планів в системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі.

Планування може вестися з тимчасовою деталізацією від дня до року, що дозволяє:

 • переходити від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи при цьому інформацію про показники, встановлені на кожному етапі планування;
 • вести планування як з обліком, так і без урахування сезонних коливань попиту.

Функціональність управління замовленнями, реалізована в системі, дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців і відображати їх у виробничій програмі відповідно до прийнятої в компанії стратегії виконання замовлень і схемами роботи (робота зі складу, під замовлення).

Всі етапи проходження замовлення і його коректування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може в будь-який момент:

 • отримати повну інформацію про хід виконання замовлення;
 • відслідковувати історію взаємин із клієнтами і постачальниками;
 • оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.

За допомогою аналітичних звітів, вбудованих в програму, менеджер може отримувати інформацію про оплату замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві і ході їх виконання, про розподіл замовлень постачальникам для забезпечення замовлень покупців.

Механізми ціноутворення дозволяють комерційному директору і керівнику відділу продажів визначати і реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку.

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • побудова різних схем формування цін і знижок;
 • формування відпускних цін з урахуванням планової собівартості продукції і норми прибутку;
 • контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів;
 • зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів;

Управління закупівлями

Для забезпечення якості виробленої продукції, забезпечення безперервного постачання виробництва матеріалами і виконання замовлень відповідно до запланованих термінів без перевищення планової собівартості, важливим завданням є ефективне управління закупівлями ТМЦ.

Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі і чіткої організації взаємодії з постачальниками.

У числі можливостей, які надає підсистема:
 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах;
 • наскрізний аналіз і встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
 • підбір оптимальних постачальників товару по їх надійності, історії поставок, критеріям терміновості виконання замовлень, пропонованих умов доставки, територіальному або іншим довільним ознаками і автоматичне формування замовлень для них;
 • складання графіків поставок і графіків платежів.

УПРАВЛІННЯ СКЛАДОМ (ЗАПАСАМИ)

Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство та підвищити продуктивність праці співробітників складу, співробітників постачальницько-збутових структур, а також надає оперативну та розгорнуту інформацію комерційному директору підприємства.

У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів ТМЦ на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів. Підсистема дозволяє:

 • здійснювати управління залишками ТМЦ в різних одиницях виміру на безлічі складів;
 • вести окремий облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, зворотної тари;
 • здійснювати контроль і облік серійних номерів, строків придатності і сертифікатів;
 • контролювати правильність списання серійних номерів і товарів з певними термінами придатності і сертифікатами;
 • задавати довільні характеристики партії (колір, розмір і т.д.) і вести облік по партіях в розрізі складів;
 • враховувати ВМД і країну походження;
 • комплектувати і розкомплектовувати ТМЦ;
 • здійснювати функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.

Доступна інформація по стану складських запасів в будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією: до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і т.д.), або до рівня серійних номерів і строків придатності товарів. Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю і потенційного обсягу продажів у відпускних цінах.

УПРАВЛІННЯ РОЗДРІБНОЮ ТОРГІВЛЕЮ І ПІДКЛЮЧЕННЯ ТОРГОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Для виробничих підприємств, що мають власні магазини і роздрібні торгові точки, в конфігурації передбачені можливості управління роздрібною торгівлею. Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого з складів - оптового, роздрібного або з неавтоматизированої торгової точки. Облік товарів в неавтоматизованих торгових точках ведеться по фіксованим роздрібним цінам. 

Реалізована можливість підключення торгового устаткування: сканери, термінали збору даних, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ в режимах "фіскальний реєстратор", "off-line" і "on-line". Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів у роздрібних цінах, порівнювати обсяги і прибутковість продажів в різних магазинах (торгових точках), контролювати правильність надходження виручки від магазинів і торгових точок.

УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ З ПОКУПЦЯМИ І ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

Функціональні можливості підсистеми дозволяють керувати відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками і будь-якими іншими контрагентами. Ці можливості можуть бути затребувані комерційним директором, директором з маркетингу, співробітниками маркетингових, збутових і постачальницьких підрозділів.

Підсистема "Управління відносинами з покупцями і постачальниками" дозволяє підприємству:

 • здійснювати зберігання повної контактної інформації по контрагентах та їх співробітниках, а також зберігання історії взаємодії з ними;
 • реєструвати інформацію про постачальників: умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатура і ціни товарів та матеріалів, що поставляються;
 • автоматично сповіщати користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий час і контролювати робочі плани своїх підлеглих;
 • аналізувати незавершені і планувати майбутні угоди з покупцями і потенційними клієнтами;
 • використовувати персоніфікований підхід до потреб і вимог кожного клієнта;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця і надалі аналізувати відсоток залучення клієнтів;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів і угод;
 • проводити інтегрований ABC (XYZ) -аналіз відносин з клієнтами;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень;
 • аналізувати і оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Сегментування покупців з використанням інтегрованого ABC (XYZ)-аналізу дозволяє автоматично розділити клієнтів:

 • на класи в залежності від частки клієнта у виручці або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (B-клас), низької важливості (С-клас);
 • по статусах: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
 • по регулярності закупівель: стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

Результати такого аналізу допомагають оптимально розподілити зусилля і організувати роботу співробітників, відповідальних за продажі і обслуговування клієнтів.

КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РОБОТИ МЕНЕДЖЕРІВ

Конфігурація дозволяє керівництву (комерційному директору, керівнику відділу збуту, керівнику відділу маркетингу) оцінити і порівняти роботу менеджерів, відповідальних за продажі і роботу з клієнтами, з цілого ряду показників:

 • за обсягами продажів і принесеного прибутку;
 • за коефіцієнтом утримання покупців;
 • за кількістю виконаних замовлень;
 • за кількістю контактів з покупцями;
 • за повнотою заповнення бази даних контактною інформацією.

Ці оцінки можуть використовуватися для побудови об'єктивної системи мотивації персоналу, що відбиває специфіку завдань, що вирішуються різними категоріями менеджерів.

ІНТЕГРОВАНІ ЗАСОБИ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТОЮ

Засоби роботи з електронною поштою інтегровані в єдиний інформаційний простір системи. В результаті обробка електронної кореспонденції проводиться в тісному взаємозв'язку з іншими бізнес-процесами підприємства:

 • реєстрація кореспонденції, призначення виконавців і контроль виконання, ведення історії листування по кожному контрагенту;
 • створення як індивідуальних, так і "публічних" (групових) поштових адрес і розмежування доступу до них для різних груп користувачів;
 • імпорт контактної інформації з поширених поштових клієнтів;
 • автоматична відправка листів по настанню запланованих подій (наприклад, нагадування про оплату);
 • організація розсилок електронних листів - групи адрес для розсилки можуть формуватися як вручну, так і автоматично за заданими користувачем критеріями (наприклад, по регіонах, видам діяльності контрагентів, посадам контактних осіб і т.д.).

МОНІТОРИНГ І АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Результативність управління, оперативність і якість рішень, що приймаються керівниками підприємств, багато в чому залежить від того, наскільки ефективно вони можуть використовувати дані про різні аспекти діяльності підприємства, що накопичуються в інформаційних системах.

Потужна і гнучка система звітів дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати всі аспекти виробничої та торгової діяльності підприємства. У числі основних можливостей системи:

 • інтелектуальні засоби автоматичної побудови звітів, які не потребують програмування;
 • дизайн в стилі електронних таблиць;
 • зведені таблиці;
 • лінійні, ієрархічні і кросс-звіти;
 • підтримка угруповання;
 • розшифровка окремих елементів звіту (drill-down);
 • ділова графіка.

Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач може самостійно задавати (набудовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні настройки (фактично - створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Сучасні бізнес-методики, зручні і наочні засоби аналізу інформації, реалізовані в системі, роблять програму дієвим інструментом для вирішення актуальних питань управління. Спеціалізований інструмент "Монітор ефективності" орієнтований на оперативну оцінку ключових показників ефективності роботи підприємства:

 • охоплення всього бізнесу "одним поглядом";
 • своєчасне виявлення відхилень від плану, негативної динаміки, точок зростання;
 • уточнення наданої інформації;
 • використання встановленого комплекту з більш ніж 60 показників ефективності;
 • розробка нових показників ефективності;
 • налаштування декількох варіантів звіту за видами діяльності, по ділянках відповідальності.   

Умови придбання і супроводу

Для придбання програми ви можете звернутися до партнерів 1С:Франчайзі, які беруть участь в проекті "1С:Центр компетенції по ERP-рішень".

Поточні ціни вказані в прайс-листі.

ПРОФ версія конфігурації включена до складу наступних продуктів:

 • 4820179071955 1С:Підприємство 8. Поліграфія. Міжнародна поставка для користувачів 1С:Управління виробничим підприємством

Розширення використання поставки програмних продуктів здійснюється придбанням відповідної кількості додаткових ліцензій на платформу "1С: Підприємство 8".

Для програмного продукту передбачено обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (1С:ІТС Україна).

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів


Повернення до списку