Галузеві та спеціалізовані продукти

Галузеві та спеціалізовані продукти

Пiдрядник будiвництва 3.0 Управлiння будiвельним виробництвом

Програмний продукт "Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом" включає технологічну платформу "1С:Підприємство 8", всю функціональність конфігурації "Бухгалтерія" редакції 1.2 і специфічну галузеву функціональність.

Рішення "Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом, редакція 3.0" призначене для вирішення наступних завдань:

 1. Виробниче планування (складання календарних планів виконання робіт).
 2. Планування ресурсів (трудових, забезпечення матеріалами, будівельними машинами, інструментом і автотранспортом).
 3. Виробничий облік (облік виконання виробничих показників, забезпечення ресурсами).
 4. Складський облік (поставка, списання, резервування матеріалів).
 5. Аналіз виконання виробничих показників (план-фактний аналіз термінів і вартості виконаних робіт з розрахунком відхилень).

Таким чином, програма "Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом, редакція 3.0" призначена для автоматизації виробничої діяльності будівельних організацій всіх рівнів і може застосовуватися як у класичних підрядних організаціях, так і в роботі інших учасників інвестиційно-будівельного процесу.

Ключові результати впровадження галузевого рішення "Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом":

 • Усування ручної праці в практичній роботі при формуванні календарних планів і плануванні потреб у ресурсах.
 • Автоматизація обліку й аналізу виконання робіт календарного плану.
 • Автоматична обробка значних об'ємів облікової інформації при великій кількості робіт і об'єктів будівництва.

Функціональні можливості

"Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом" надає наступні можливості:

 • формування календарних планів робіт з можливістю створення будь-якої ієрархії (фаз, груп, підгруп) для великої кількості об'єктів будівництва;
 • можливість створення декількох календарних планів на один об'єкт будівництва, з подальшим порівнянням і вибором найбільш оптимального, за різними показниками (загальна тривалість, трудомісткість, вартість тощо);
 • призначення на виконання робіт календарного плану трудових і технічних ресурсів;
 • визначення матеріалів, необхідних для виконання робіт в рамках календарного плану;
 • виявлення і відображення логічних взаємозв'язків між роботами;
 • призначення безпосередніх виконавців - фізичних осіб для виконання запланованих робіт;
 • створення шаблонів робіт, груп робіт і об'єктів, для спрощення внесення даних в різні проекти;
 • ведення табелю виконавців - співробітників, які фактично брали участь в роботах;
 • ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану;
 • облік фактично витрачених матеріалів, в розрізі робіт;
 • облік надходження та витрат ТМЦ: формування первинних документів (прибутковий ордер на склад, документи на внутрішнє переміщення, акти списання, видаткові ордери, ТТН на відпуск на сторону та інші);
 • можливість резервування ТМЦ та відвантаження по документу - резерву;
 • можливість організації вартісного обліку ТМЦ під звіт;
 • автоматичне формування списання при переміщенні зі складу до матеріально-відповідальної особи (МВО) і наявність інформації про кількість та вартість матеріалів, що значаться за кожною МВО;
 • формування документів на внутрішнє переміщення ТМЦ;
 • наявність стандартного набору аналітичних звітів по руху ТМЦ (відомість, рух по складу, реєстри накладних тощо);
 • ведення кадрового обліку (прийом на роботу, кадрові переміщення, звільнення);
 • відображення інформації про плани робіт в графічному вигляді з виділенням критичних робіт;
 • можливість побудови графіків використання ресурсів в розрізі робіт;
 • можливість формування тижнево-добових графіків робіт за будь-який проміжок часу;
 • можливість формування та заповнення Загального журналу робіт (КБ-6);
 • можливість формування Акту прийому-передачі виконаних робіт КБ-2;
 • можливість формування зведеного акта КБ-3;
 • можливість формування звіту про витрати основних матеріалів будівництва М-29;
 • можливість побудови звіту по виконанню календарного плану робіт з аналізом виконання і прогнозуванням термінів подальшого виконання робіт;
 • формування і заповнення Журналу виконаних робіт (КБ - 6а);
 • поділ прав доступу до редагування різних областей програми, з призначенням персональної відповідальності за заповнення будь-якого документа;
 • формування звіту про порівняння варіантів календарного плану з аналізом інформації про вартість, трудовитрати і тривалості виконання будівельно-монтажних робіт;
 • побудова графіків відхилення виконання тривалості будівельно-монтажних робіт за термінами;
 • формування звіту про ступінь участі співробітників організації у роботах календарного плану;
 • побудова графіка руху робочої сили;
 • побудова графіка потреби в машинах і механізмах;
 • формування звіту про участь підрядних організацій в будівництві об'єкта в розрізі робіт;
 • формування звіту про вартість робіт;
 • формування вартості робіт по місяцях;
 • формування потреби в матеріалах в розрізі об'єктів будівництва на обраний період часу.

Умови придбання й сервісні послуги користувачам

для придбання програми ви можете звернутися до партнерської мережи.

Для програмного продукту передбачено обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу.

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів.


Повернення до списку