Галузеві і спеціалізовані продукти

Галузеві і спеціалізовані продукти

1С:Логістика. Управління складом 3.0

Система орієнтована на підприємства, які прагнуть найкращим чином керувати складськими операціями, обладнанням і персоналом.

"1С-Логістика:Управління складом" - це система автоматизованого прийняття рішень, "мозок" сучасного складського комплексу. Вона дозволяє істотно підвищити ефективність його роботи. 

Основні можливості

Система "1С-Логістика:Управління складом" дозволяє:
 • оптимізувати використання площі складу;
 • скоротити витрати на зберігання товару на складі;
 • скоротити час проведення всіх складських операцій;
 • скоротити кількість помилкових складських операцій;
 • підвищити точність обліку товару;
 • уникнути втрат, пов'язаних з обмеженим терміном реалізації товару;
 • зменшити залежність від "людського фактора".

Численні успішні впровадження системи підтверджують, що вона може ефективно використовуватись на складі будь-якого розміру і типу - від невеликого складу-магазину до великого розподільного центру або складу готової продукції промислового підприємства в найрізноманітніших галузях.

Для автоматизації роботи невеликого складу може застосовуватися порівняно недорога "паперова" технологія роботи. При впровадженні системи на великих складських комплексах, що вимагають управління завданнями в режимі реального часу, застосовуються радіотермінали, а також технологія штрих-кодування.

Функції роботи з радіотерміналами входять в модуль "Підключення радіотерміналів" для програмного продукту "1С-Логістика:Управління складом 3.0", який не входить в основну поставку програмного продукту "1С-Логістика:Управління складом 3.0" і купується окремо.

Використання системи можливо на складі відповідального зберігання (склади 3PL-операторів). Система дозволяє вести облік товару і операцій в розрізі власників та розраховувати вартість наданих послуг за різними критеріями.

Функції підтримки складів відповідального зберігання входять в модуль "Розрахунок послуг відповідального зберігання" для програмного продукту "1С-Логістика:Управління складом 3.0", який не входить в основну поставку програмного продукту "1С-Логістика: Управління складом 3.0" і купується окремо.

Відмінною рисою системи є легкість і простота адаптації до умов роботи практично будь-якого складського комплексу, специфіки його технологічних та організаційних вимог. Це досягається за допомогою гнучких параметричних налаштувань без участі програмістів.

Система "1С-Логістика:Управління складом 3.0" реалізована в середовищі "1С:Підприємство 8.1" і містить всі переваги цієї технологічної платформи: масштабованість, відкритість, простоту адміністрування і конфігурації, наявність сервіс-інженерів практично в будь-якому місті і т.д.

Система підтримує роботу з різними типами устаткування: радіотерміналами збору даних, принтерами етикеток, сканерами штрих-коду.

Завдання топології складу і облік товару на складі

Система дозволяє вести облік будь-якої кількості складів і зон всередині складу, в будь-який момент точно визначити місцезнаходження і кількість товару на складі у всіх можливих одиницях зберігання, в розрізі термінів придатності, партій і серійних номерів.

Приймання та розміщення товару

Планування і приймання товару

Можливими джерелами надходження товару можуть бути постачальники (в разі приходу товару від постачальника), клієнти (в разі повернення товару від клієнта), інші склади (в разі переміщення між складами одного підприємства), виробничі майданчики (в разі надходження готової продукції з виробництва). Інформація про очікуване приймання заноситься і зберігається системою.

Планування приймання дозволяє ввести інформацію про товар або його штрихкод, роздрукувати етикетки на товар або палети, підготувати складські площі до розміщення товару і залучити додаткові ресурси (співробітники, обладнання) для приймання товару і т.д., підготувати складські площі до розміщення товару як в зоні приймання, так і в основній зоні зберігання (наприклад, компресія складу або підживлення активної зони) і т.д.

Існує можливість автоматичного отримання інформації про очікуване приймання в форматі XML з будь-якої інформаційної системи.

Процедура приймання товару може включати в себе наступні операції:

 • розвантаження в зоні приймання;
 • ідентифікація та маркування;
 • приведення товару до стандарту складського зберігання;
 • контроль якості товару, що надійшов;
 • перерахунок товару;
 • і т.д.

Система дозволяє здійснювати приймання товару як "по факту" надходження товару, так і на основі інформації про плановане надходження. В останньому випадку система може відстежити розбіжності між запланованим і фактично прийнятим товаром. При наявності розбіжностей, можна отримати список невідповідностей.

Розміщення товару на складі

Після приймання товару відбувається його розміщення на складі в зоні основного зберігання. У разі використання радіотерміналів, планування і видача завдань на розміщення може виконуватись як в процесі приймання, так і після його завершення.

Дозволяє домогтися найбільш оптимального розміщення товару відповідно до АВС - класифікації або особливостей зберігання (негабаритний товар, вимоги до температурного режиму, бракований товар і т.д.).

Правила розміщення товару задаються індивідуально для кожної одиниці зберігання товару (палети, коробки, штуки). Це дозволяє використовувати різну логіку роботи з кожним типом одиниць зберігання. Наприклад, поставити унікальну для даної одиниці зберігання область розміщення та/або область відбору.

Для кожної одиниці зберігання товару задаються індивідуальні пріоритети розміщення:

 • розміщення в вільні комірки;
 • розміщення в зайняті комірки до такого ж товару;
 • розміщення в зайняті комірки до будь-якого товару;
 • закріплення певної комірки за конкретним товаром;
 • інші пріоритети.

При розміщенні контролюються об'ємні і вагові характеристики товару. Виходячи з цієї інформації, система вибирає тільки ті комірки, куди цей товар фізично можна розмістити.

Відбір, упаковка і відвантаження товару

Можливими одержувачами товару зі складу можуть бути клієнти (в разі відвантаження товару клієнту), постачальники (в разі повернення товару постачальнику), інші склади (в разі переміщення між складами одного підприємства), виробничі майданчики (в разі видачі матеріалів і комплектуючих у виробництво) і т.д.

У систему вводиться інформація про замовлення на відвантаження. Ця інформація може бути підставою для проведення підготовчих заходів (наприклад, підживлення комірок відбору або підготовка зони відвантаження до прийняття зібраного замовлення).

Існує можливість автоматичного отримання інформації про замовлення на відвантаження в форматі XML з будь-якої інформаційної системи.

На підставі замовлення на відвантаження проводиться відбір товару. Відбір одного замовлення може відбутися одночасно як одним, так і кількома співробітниками. Також передбачена можливість одночасного збору декількох замовлень одним співробітником. Завдання на відбір можуть розбиватися по робочим зонам складу.

Відбір товару (палетний, коробковий, штучний), для подальшої упаковки і відвантаження може виконуватися за такими принципами: з урахуванням термінів придатності товару, з урахуванням партії товару (FIFO, LIFO), в порядку їх рейтингу, за принципом максимального вивільнення комірок, за принципом мінімізації часу і т.д.

Операція упаковки може виконуватися як в процесі відбору товару, так і після закінчення відбору у виділеній зоні упаковки. При упаковці створюється вантажне місце (вантаж), що має унікальний ідентифікатор і вагогабаритні характеристики. Вантаж може зберігатися і оброблятися на складі як будь-який інший товар. На вантажне місце може бути роздрукована етикетка та пакувальний лист.

Після виконання операцій відбору і упаковки товари і вантажі потрапляють в зону відвантаження і можуть бути відвантажені клієнту. У разі відмови клієнта від усього замовлення або його частини можна провести розпакування вантажів і повторне розміщення на складі.

У процесі відбору, упаковки і відвантаження виконується контроль стадій виконання замовлення за кількістю, в розрізі товарів.

Внутрішньоскладські операції

Організовано підживлення області відбору та довільне переміщення товару по складу (оптимізація зберігання і т.п.) для забезпечення планованих замовлень на відвантаження товарів і забезпечення оптимального рівня запасів в зоні відбору. При цьому контролюється доступність товару, що переміщується та можливість розміщення в обрані оператором комірки.

Інвентаризація

Проведення повної інвентаризації може призвести до повної зупинки роботи складу, і, відповідно, припинення відвантаження товарів замовникам. Тому в більшості випадків інвентаризація проводиться "на льоту", без зупинки складу.

Вибірковий перерахунок товару на складі під час робочого циклу дозволяє скоротити або повністю уникнути перерви в роботі.

Системою передбачені наступні типи інвентаризації:

 • Інвентаризація конкретної комірки або групи комірок на вимогу оператора або із заданою періодичністю
 • інвентаризація всіх комірок, в яких знаходиться певна товарна позиція;
 • інвентаризація довільної області складу (проводиться по комірках даної області);
 • інвентаризація порожніх комірок (проводиться візуальний контроль комірок на відсутність в них будь-якого товару);
 • контроль складу вантажів.

При проведенні інвентаризації комірки, в яких проводиться перерахунок товару, можуть блокуватися. Після проведення інвентаризації блокування знімається, і комірки стають доступними для складських операцій.

Для співставлення втраченого і виявленого товару використовується акт звірки інвентаризації. Підтверджені недостачі можуть бути списані з залишків складу.

Управління завданнями

Управління завданнями включає в себе планування, видачу та контроль виконання завдань. Для кожного співробітника в сукупності з використовуваним їм обладнанням може бути визначений склад доступних для нього робочих зон складу і виконуваних операцій.

При видачі завдання фіксується час його видачі і співробітник, відповідальний за виконання. По кожному співробітнику фіксується вся історія його роботи: завдання, які він виконував, час їх виконання, кількість і обсяг товару, вага і т.д. Це дозволяє провести детальний аналіз роботи кожного співробітника і реалізувати гнучку систему мотивації.


Система підтримує 2 способи видачі завдань:

 • "Паперова" технологія. Завдання видаються на паперових носіях, і працівник робить відмітку про їх виконання вручну. Після цього паперовий носій передається оператору, який здійснює контроль і введення інформації за даними задачам в ручному режимі.
 • Радіотермінальна технологія. Радіотермінали мають on-line підключення до системи, що забезпечує роботу в режимі реального часу. При цьому всі дані витягуються і заносяться в систему без участі оператора безпосередньо співробітниками, які виконують операції. Проте оператор може стежити і впливати на хід виконання робіт.

Максимальна ефективність і точність виконання завдань гарантується тільки при використанні радітермінальної технології. Радіотермінальна технологія є обов'язковою вимогою для великих складів з великим товарообігом.

Штрихкодування

Системою підтримується штрихкодування товарів, комірок і палет.

Існує можливість зберігання зовнішніх штрихкодів товару і формування внутрішніх штрих-кодів. Штрих-коди для товарів формуються з урахуванням артикулу і одиниці зберігання.

Будь-який штрихкод може бути роздрукований на звичайному принтері або ж на спеціалізованому принтері етикеток.

Розрахунок послуг відповідального зберігання

Склад відповідального зберігання надає послуги зі зберігання і вантажопереробки товару, що належить іншим організаціям.

Модуль "Розрахунок послуг відповідального зберігання" для продукту "1С-Логістика:Управління складом 3.0" забезпечує виконання наступних функцій:

 • задання тарифів по складських операціях в розрізі власників товару, номенклатурних позицій і класів одиниць зберігання;
 • облік всіх складських операцій в розрізі власників товару;
 • облік послуг і визначення вартості по кожній операції;
 • формування звіту по наданим послугам;
 • облік товару в розрізі власників.

Розрахунок вартості послуг можна робити з будь-якою періодичністю.

Умови придбання і сервісні послуги користувачам

Для придбання програми ви можете звернутись до 1С:Франчайзі. Поточні ціни вказані в прайс-листі.

Програма "1С:Підприємство 8. Логістика:Управління складом 3.0" доступна в наступних варіантах поставки:

 • 4820179073584 1С:Підприємство 8. 1С-Логістика:Управління складом 3.0

Розширення використання поставки програмних продуктів здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на конфігурацію:

 • 4820179073591 1С:Підприємство 8. 1С-Логістика:Управління складом 3.0. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
 • 4820179073607 1С:Підприємство 8. 1С-Логістика:Управління складом 3.0. Клієнтська ліцензія на 5 робочих Місць
 • 4820179073614 1С:Підприємство 8. 1С-Логістика:Управління складом 3.0. Клієнтська ліцензія на 10 робочих Місць

Для програмного продукту передбачено обслуговування по лінії інформаційно-технологічного супроводу (ІТС Україна).

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачівПовернення до списку