Галузеві та спеціалізовані продукти

Галузеві та спеціалізовані продукти

CRM КОРП

CRM-рішення на платформі "1С:Підприємство" випускаються понад 10 років. Більше 50 000 користувачів використовують рішення "CRM" у своїй щоденній роботі, серед них понад 5000 користувачів в Україні.

Весь багаторічний досвід впроваджень на підприємствах різних галузей, масштабів і форм власності дозволив перетворити програмний продукт "CRM" в зручний, функціональний, гнучкий інструмент управління взаємовідносинами з клієнтами.

Рішення "CRM" (Customer Relationship Management - Управління відносинами з клієнтами) дозволяють організувати ефективну роботу відділів продажів, сервісного обслуговування, логістики, маркетингу, аналітичної служби, служби якості та інших підрозділів на всіх етапах взаємодії з клієнтами і всередині компанії.

CRM КОРП для України редакція 2.0

"1С:Підприємство 8. CRM КОРП", редакція 2.0 - аналітична CRM-система для компаній великого бізнесу з можливістю управління бізнес-процесами підприємства (BPM), інтеграції з телефонією (CTI), Інтернет (web-інтерфейс, електронна пошта, ГІС) та ІТ-інфраструктурою компанії (офісні програми і системи автоматизації).

У рішенні реалізовано ряд додаткових функцій в порівнянні з версією "ПРОФ", які враховують потреби компаній великого бізнесу: інструменти управління проектами та процесами, що проходять в компанії; інтеграція з різними корпоративними інформаційними системами; робота з єдиного інтерфейсу і інша функціональність. Рішення також призначене для створення єдиного інформаційного простору організації або холдингу спільно з іншими конфігураціями розробленими на платформі "1С:Підприємство 8": "Управління виробничим підприємством", "Управління торговим підприємством", "Управління торгівлею" тощо.

Функціональні можливості

Управління клієнтською базою, докладна характеристика про кожного клієнта і контактну особу, динаміка зміни стану відносин з клієнтами, можливість швидкого введення і доступу до інформації про клієнта;

Управління контактами з клієнтами, облік історії контактів з клієнтами, реєстрація потреб клієнтів, оперативна передача інформації між відділами, планування контактів;

Планування і контроль дій, координація роботи в часі, система нагадувань і видачі завдань;

Управління бізнес процесами по роботі з клієнтами, створення регламенту роботи з клієнтами і шаблонів типових дій, з продажу, сервісного обслуговування та рекламацій;

Управління продажами, створення технології продажу різних груп товарів, управління стадіями та етапами продажу, створення стандартних шаблонів дій, механізм підготовки комерційних пропозицій, Механізм оперативного управління та аналіз циклу продажів - "воронка" продажів;

Інтеграція з фінансовими й обліковими програмами дозволяє створити єдиний інформаційний простір по роботі з клієнтами;

Управління маркетингом - сегментування клієнтів, управління маркетинговими компаніями, оцінка ефективності рекламних і маркетингових кампаній;

Анкетування - збір інформації про клієнтів, товари, конкурентів та в розрізі регіонів. Аналіз анкет;

Телемаркетинг - забезпечення масових дзвінків клієнтам за заданим сценарієм розмови, реєстрація контактів і анкет;

Сервісне і гарантійне обслуговування. Облік товарів, що знаходяться на обслуговуванні: по серійних номерах, строках і типах обслуговування, управління сервісними зверненнями клієнтів; управління сервісними замовленнями;

Підсистема планування проектів - декомпозиція проектів по етапах, оперативне управління виконанням етапів проектів в Календарі з відображенням відповідальних/виконавців по етапах проектів через механізм контрольних точок. Старт по етапах проекту бізнес-процесів, які використовуються в компанії. Аналіз: картка проекту, план-фактний аналіз виконання проектів. Використання підсистеми оповіщень по обраним проектам і індивідуальне налаштування під кожного користувача;

Багатофакторний аналіз продажів, АВС аналіз продажів, аналіз стану роботи з клієнтами, результатів діяльності співробітників, аналіз клієнтської бази;

База знань по продажам, товарам, конкурентам, сервісу, структурування інформації, пошук за ключовими словами, швидкий доступ до інформації.

Управління ключовими показниками ефективності (KPI) менеджерів; робоче місце відображає виконання KPI (план-факт виконання продажів, контактів, середній чек тощо).

Аналіз показників по підрозділах і компанії в цілому, що дозволяють відслідковувати динаміку клієнтської бази, відхилення при виконанні бізнес-процесів і таке інше.

Захист інформації, налаштування для користувачів прав доступу до інформації, забезпечення доступу користувачів тільки до інформації по своїм клієнтам;

Інтеграція з корпоративними системами. Двосторонній обмін даними: контактами, подіями календаря, завданнями, електронною поштою з MS Exchange Server. Синхронізація з іншими рішеннями через протокол SyncML, серед іншого і з мобільними пристроями (Gmail, Outlook та інші).

Полегшення виконання рутинних операцій, інтеграція з електронною поштою, підготовка звітів, помічник введення нових клієнтів, пошук двійників клієнтів, групова обробка клієнтів, фільтри.

В "CRM" реалізовані інструменти ідентифікації організацій і фізичних осіб в Україні, підключений список українських банків.

Умови придбання і супроводу

Для придбання програми ви можете звернутися до партнерської мережі

Для програмних продуктів системи "1С:Підприємство 8" передбачено обслуговування по лінії Інформаційно-технологічного супроводу.

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів


Повернення до списку