Галузеві і спеціалізовані продукти

Галузеві і спеціалізовані продукти

1С:Інтеграція

Інструментальний пакет "1С:Інтеграція 8" призначений для вирішення задач інтеграції даних і прикладних програм в гетерогенних інформаційних середовищах. Застосовується як засіб управління обробкою інформації у разі вирішенні задач:

 • інтеграції корпоративних обліково-інформаційних систем;
 • побудови єдиних інформаційних середовищ та єдиних систем нормативно-довідкової інформації;
 • забезпечення інтеграції даних;
 • створення прикладних програм сервіс-орієнтованої архітектури.

Реалізація міжсистемної взаємодії здійснюється за допомогою механізмів, що підтримуються платформою "1С:Підприємство 8".

Функціональні можливості

За допомогою інструментального пакету "1С:Інтеграція 8" можуть бути вирішені задачі побудови керованого інформаційного простору, де під керованим простором мається на увазі сукупність інформаційних систем, які оброблюють інформацію під єдиним управлінням.

Інструментальний пакет складається з двох основних частин (які називаються далі підсистемами) – інтеграційної платформи (ІТП) та універсального адаптера (Адаптер).

Обидві підсистеми реалізовані у вигляді конфігурацій на платформі "1С:Підприємство 8". Обидві підсистеми можуть встановлюватися як самостійні інформаційні бази, так і вбудовуватися в інші конфігурації на платформі "1С:Підприємство 8" як стандартні підсистеми.

Застосування інструментального пакету "1С:Інтеграція 8" полягає в упорядкуванні обробки та управлінні обробкою інформації у середовищі, що складається з різних інформаційних систем.

Управління потоками інформації і процедурами обробки здійснює ІТП. За взаємодію інформаційної системи з ІТП відповідає Адаптер. Адаптер відповідає також за виконання оголошених у системі та зареєстрованих в ІТП сервісів системи. Для кожної системи, що входить в інформаційний простір, використовується окремий екземпляр Адаптера.

Функціонально в інтеграційному пакеті виділяються два режими роботи:

 • У режимі налаштування здійснюється визначення нових подій, сервісів, створення шаблонів процесів, коригування і установка параметрів для режиму виконання.
 • У режимі виконання здійснюється штатне виконання налаштованих процесів обробки.

Робота в обох режимах здійснюється одночасно, а саме, розробка і налаштування нових процесів не впливає на виконання існуючих. Тільки у разі коригування налаштувань існуючих процесів можливі керовані затримки виконання.

Режим налаштування

Під час підключення інформаційної системи для неї слід визначити:

 • Предметні події, які відбуваються в інформаційній системі. Предметні події, по суті, мають визначати необхідність деяких дій у процесах обробки інформації. Тут же потрібно визначити структури інформації, що пов'язані з подіями.
 • Сервіси, які може надавати інформаційна система, причому визначення сервісу передбачає також визначення його параметрів і структур даних, отриманих як результат.
 • Способи взаємодії адаптера інформаційної системи з ІТП (далі Транспорт). Способи можуть бути практично будь-якими (файлова система, електронна пошта, http і web сервіси, інші служби доставки). Кожен спосіб взаємодії налаштовується за допомогою параметрів.

За допомогою Адаптера інформація про зазначені у системі налаштування реєструється у репозиторії ІТП. Після реєстрації у репозиторії ІТП міститься інформація про:

 • інформаційні системи, що включені в інформаційний простір;
 • предметні події, що відбуваються в інформаційних системах;
 • сервіси, що надаються різними інформаційними системами;
 • способи взаємодії ІТП з кожною з інформаційних систем.

Далі в репозиторії ІТП виконується визначення та налаштування:

 • Дій, які виконуються ІТП під час отримання відомостей про події, що відбулися, і пов'язаної з ними інформації. У разі необхідності, налаштовуються правила трансформації даних. Дія, як правило, визначає необхідність отримання результату виконання сервісу у цільовій інформаційній системі.
 • Сценаріїв обробки інформації в інформаційному просторі під керуванням ІТП, як послідовності або сукупності дій.
 • Параметрів механізмів виконання.

Режим виконання

Інформаційна активність в інформаційному просторі визначається подіями, що відбуваються в інформаційних системах. На підставі інформації про подію, що сталася в деякій системі, ІТП здійснює дії відповідно до налаштувань сценаріїв обробки інформації, що задані в репозиторії.

Під час надходження інформації в ІТП про подію, що відбулася, визначається екземпляр процесу і шаблон, до якого відноситься інформація, що надійшла. У разі необхідності, створюється екземпляр нового процесу за заданим шаблоном. За шаблоном визначається набір дій для виконання. Далі відбувається виконання певних дій.

Адаптер цільової інформаційної системи отримує запит виконання визначеного у системі сервісу, забезпечує його виконання і повернення результату відповідно до налаштувань.

У режимі виконання фіксуються часові параметри і дані для відновлення процесів у разі виникнення нештатних ситуацій.

Під час виконання процесів обробки задіяні механізми ідентифікації, квітирування, ревізії, завдань, сповіщень.

Механізм ідентифікації забезпечує однозначне визначення приналежності інформації, що надходить в ІТП, до визначеного примірника процесу обробки.

Механізм квітируванння забезпечує надійність доставки інформації від приймача до джерела.

Механізм ревізії забезпечує:

 • виявлення процесів обробки, які було зупинено з різних причин;
 • відновлення, у разі можливості, зупинених процесів, а якщо відновлення неможливо, то підготовку інформації для сповіщення про нештатну ситуацію.

Механізм завдань, як приналежність Адаптера, дозволяє організувати виконання в інформаційній системі сервісів розподілених за часом, зі збереженням ідентифікації процесу обробки.

Моніторинг ходу виконання процесів обробки відповідає за збір та подання статистичної та оперативної інформації про перебіг виконання процесів.

Механізм сповіщень призначений для інформування адміністраторів про нештатні ситуації, які виникли у результаті помилок, що призвели до зупинок процесів, а також про відновлені процеси механізмом ревізії.

Характеристики "1С:Інтеграція 8"

Інструментальний пакет має такі характеристики:

 • Розділені процеси розвитку функціональності прикладних систем і модулів пакета.
 • Процес розробки програмних інструментальних засобів завершено в рамках заданої функціональності. Адаптація до будь-якого процесу відбувається налаштуваннями.
 • Штатно працює у разі переналаштування процесів обробки під зміну специфіки. Знижена ціна модифікації налаштувань.
 • Забезпечує можливість вибору стратегії розвитку, яка застосовується для організації широкого спектру інтеграційних процесів.

Вимоги до інтеграційних процесів

Структура і характеристики інструментального пакету "1С:Інтеграція 8" під час використання дозволяють задовольнити такі вимоги:

 • Забезпечити гнучкість розробки та налаштування процесів інтеграції.
 • Забезпечити керованість процесами інтеграції.
 • Знизити ризики втрат даних.
 • Знизити залежність від втрати працездатності однією з інтегрованих систем, аж до виключення цієї залежності.
 • Знизити необґрунтовані додаткові навантаження, напряму не пов'язаних з їх функціональністю прикладних систем.
 • Підвищити ступінь автоматизації процесів.
 • Можливість розробки і введення в експлуатацію нових процесів без переривань роботи існуючих.

Демонстраційні інформаційні бази

До складу продукту "1С:Інтеграція 8" включені:

 • Кілька прикладних демонстраційних баз із вбудованими та попередньо налаштованими підсистемами Адаптер.
 • Демонстраційна інтеграційна платформа (ІТП) із заданими і попередньо налаштованими шаблонами процесів, що визначають обробку інформації декількома прикладними системами.

Демонстраційні бази можуть бути використані для розгортання тестового стенда, вивчення процедур налаштувань процесів, створення і запуску нових власних тестових процесів. У документації, що входить в комплект поставки продукту, наведено повний опис демонстраційних налаштувань.

Призначення і використання

Для використання "1С:Інтеграція 8" необхідна основна корпоративна поставка та наявність ліцензій "1С:Підприємства 8", що включає платформу і прикладне рішення (конфігурацію). Застосування продукту "1С:Інтеграція 8" можливе тільки в клієнт-серверному варіанті. Робота в режимі файл-сервер не підтримується.

Умови придбання і супроводу

Для придбання програми 4820179074871 "1С:Підприємство 8. Інтеграція" ви можете звернутися до 1С:Франчайзі , які беруть участь у проекті "Центри компетенції 1С:КОРП". Поточні ціни вказані в прайс-листі.

Для програми передбачено обслуговування по лінії галузевого інформаційно-технологічного супроводу 1С:ІТС Україна Галузевий  3-ї категорії, оформленим на "1С:Інтеграція 8".

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів     

Інформаційний лист Новий продукт "Інструментальний пакет "1С:Інтеграція 8" від 19.08.2016

Повернення до списку